Prin Dispoziția nr.268 din 08.10.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 15.10.2020, ora 11:00

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 15 octombrie 2020:

Proiect de hotărâre nr. 183/08.10.2020 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2020 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 184/09.10.2020 pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2020 și Sărbătorilor de iarnă

Proiect de hotărâre nr. 185/09.10.2020 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.276/2018 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 186/09.10.2020 pentru modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Buzău

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 187/13.10.2020 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului  de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători) – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, str. Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău