13 octombrie – Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis să continue sărbătorirea Zilei Internaţionale pentru Reducerea Dezastrelor Naturale ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv prevenirea acestora, reducerea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.

Dezastrele provocate de natură afectează milioane de oameni în fiecare an, dar efectele multora dintre ele pot fi reduse semnificativ prin adoptarea de măsuri proactive. Cu toate acestea, schimbările climatice, la nivel global și regional, contribuie în mod semnificativ la creșterea intensității, dar și a frecvenței fenomenelor extreme precum seceta, inundațiile sau înghețurile.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” derulează Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.Acestea reprezintă etapa finală a procesului care stabilește modalitățile de reducere a riscurilor la inundații, propunând măsuri cu implicarea și colaborarea factorilor interesați (stakeholderilor).

Printre obiectivele proiectului se află:

– Elaborarea/revizuirea hărților de hazard și hărți de risc la inundații;

-Elaborarea versiunii preliminare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul bazinelor hidrografice;

-Realizarea unui portal GIS;

-Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile publice centrale, din instituțiile din subordonare/coordonare, dar și alte instituții și organizații cu responsabilități în domeniul managementului riscului la inundații și al implementării Directivei Inundații 60/2007/CE.