APĂ BUNĂ ȘI PENTRU LOCUITORII DIN SUD-VEST-UL JUDEȚULUI BUZĂU

Compania de Apă Buzău: COMUNICAT DE PRESĂ

APĂ BUNĂ ȘI PENTRU LOCUITORII DIN SUD-VEST-UL JUDEȚULUI BUZĂU

Am lansat prima licitație de lucrări în cadrul proiectului investițional de anvergură, susținut integral din sursele proprii ale Companiei de Apă S.A. Buzău! Licitația este ridicată în SEAP și se identifică prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1074394/03.09.2020 privind atribuirea contractului de lucrari “Alimentare cu apă a localităților Clondiru, Băltăreți și Sărata – UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca – UAT Săhăteni si Amaru si Dulbanu – UAT Amaru”.

Data limită de depunere a ofertelor 24.09.2020.

Investiția demarată pentru zona de sud-vest a județului Buzău reflectă o nouă abordare în ceea ce privește soluția tehnică propusă pentru investiții, în sensul renunțării la finanțarea, acolo unde este posibil, a soluțiilor locale de captare și tratare a apelor, foarte costisitoare, în favoarea transportului apei potabile sau ușor de potabilizat din zone cu exces sau potențial către zone deficitare.

            Studiul de soluție, realizat în 2019, a proiectat investiția în 2 etape, beneficiare ale proiectului fiind următoarele localități:

  • Etapa 1: Clondiru, Băltăreți şi Sărata – UAT Ulmeni, Săhăteni şi Vintileanca – UAT Săhăteni şi Amaru şi Dulbanu – UAT Amaru – populație beneficiară: 5826 locuitori
  • Etapa 2: Posibilitate extindere proiect în U.A.T. Breaza, U.A.T. Năeni, U.A.T. Săhăteni, U.A.T. Amaru, U.A.T. Mihăilești, U.A.T. Movila Banului – populație beneficiară: încă 11.252 locuitori.

La finele implementării proiectului populația beneficiară a proiectului de investiții va fi de 17.078 locuitori.

Perioada de implementare totală a proiectului este de 36 de luni de la întocmirea Studiului de soluție iar costurile evaluate ale investiției se ridică la 5,7 milioane €. Proiectul va fi lansat și executat pe loturi de execuție, pentru încadrare în alocările bugetare anuale și execuție în cascadă.

Contractul de lucrări lansat reprezintă primul tronson din etapa 1, în valoare de 1,5 milioane € și constă în înființarea aducțiunii până la Gospodaria de Apă Săhăteni, pentru suplimentarea debitului de apă insuficient actual și încadrarea în parametrii de potabilitate ai apei. Prin acest demers aproximativ 1500 de locuitori ai satului Săhăteni vor beneficia de apă potabilă.

            Finanțarea din surse proprii a unei investiții de anvergură atât de mare din punct de vedere al impactului asupra întregii zone de sud-vest a județului dar și din punct de vedere al valorii financiare a proiectului este un pionierat pentru activitatea de investiții a Companiei de Apă S.A. Buzău. Motivația pentru o astfel de abordare a furnizării de apă potabilă în zona de sud-vest a județului Buzău constă atât în lipsa apei brute, cât și în existența unor surse de apă brută puternic impurificate, tratabile doar cu costuri și investiții foarte mari. Totodată, pe termen lung vizăm scăderea costurilor de operare, cu implicații pozitive directe în creșterea resurselor pentru viitoarele investiții și conformarea pe toată aria de operare.

                     Suntem conștienți de obligația nobilă pe care o avem, aceea de a furniza apă bună de băut pentru toți locuitorii județului Buzău din localitățile în care operăm infrastructura de alimentare cu apă potabilă și canalizare și suntem convinși că strategia pe care am ales-o este cea care ne va permite să ne îndeplinim cel mai rapid această obligație!

Director General Compania de Apă SA Buzău,

Ing. Simona Mariana Săvulescu