Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 28 august 2020, ora 10:00

Prin Dispoziția nr.219/26.08.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 28 august 2020, ora  10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

 Proiect de hotărâre nr. 154/26.08.2020 pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului

Proiect de hotărâre nr. 155/26.08.2020 pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului