Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău: COMUNICAT

          Urmare a faptului că Județul Buzău se confruntă cu fenomene de secetă pedologică caracterizate printr-un conţinut al apei din sol sub valoarea mediei anuale, ceea ce este de natură să influențeze negativ nivelul producției agricole a anului 2020, în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 97/63/2020, actualizat, la nivelul județului au fost constituite comisii de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate, comisii constituite din reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură si ai Direcției Agricole Județene Buzău.

          În următoarea perioadă comisiile se vor deplasa în zonele afectate de seceta pedologică  în vederea întocmirii proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole. Graficul de deplasare a comisiilor pe teren va fi întocmit în baza rapoartelor operative transmise de către comitetele locale pentru situații de urgență.

          Prin urmare, Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău  anunță utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30%, să depună înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul până cel târziu la data de 1 septembrie inclusiv. Înștiințările pot fi depuse în format fizic sau prin mijloce electronice de transmitere la distanță.

Director executiv D.A.J. Buzău,

Dr. ing. Florea Cosmin Nicolae