Apel către buzoieni de la Compania de Apă

Apa potabilă nu se folosește la udatul grădinilor!

În contextul în care în județul Buzău activitățile agricole, realizate fie în exploatații de mari dimensiuni fie la nivelul gospodăriilor individuale, dețin o pondere importantă, este firească cerința crescută de apă, mai ales în perioada cuprinsă între lunile aprilie și august. Cererea crescută de apă în această perioadă nu poate fi însă acoperită de resursele de apă care se diminuează constant de câțiva ani, fapt adus în atenția cetățenilor în repetate rânduri. Sunt din ce în ce mai multe localitățile unde suntem nevoiți să furnizăm apă discontinuu, cauza fiind reducerea drastică a debitelor surselor, în unele cazuri la mai puțin de jumătate din debitele inițiale, mergând chiar până la 10% din debitele inițiale (de exemplu la Topliceni, Livada Mică, Mărunțișu, Viperești, parțial Livada Mare s.a.).
Compania de Apă a derulat o serie de campanii de informare și conștientizare pe această temă, din care amintim atât campania “Resursele de apă potabilă sunt limitate”, cât și campania “Nu lăsați apa de ploaie să se irosească la canalizare!”, în care sfătuiam cetățenii să colecteze și să utilizeze apa de ploaie pentru activități precum: udatul grădinilor, udatul gazonului, spălatul mașinii etc.
În condițiile schimbărilor climatice din ultima perioadă: anotimpuri fără precipații sau cu precipitatii abundente și de scurtă durată, urmate de perioade lungi de secetă este important să conștientizăm că utilizarea apei potabile pentru alte activități decât cele menajere poate conduce la situații ce ne afectează pe toți.
În astfel de situații de deficit de apă Legea 241/ 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevede la art. (1) și (4) următoarele:
(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populatiei, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
(4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decît cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare.
In situatii de criză de apa, utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor sau a spaţiilor verzi constituie contravenție și se sancționează conform legii.
Pe lânga aceasta, aducem în vedere și situațiiile neplăcute în care depistăm consumuri de apă frauduloase care, pe lângă disconfortul creat altor consumatori, constituie infracțiune, potrivit Ordonanței 29/ 1993 MLPAT și se pedepsesc conform legii.

Departament Dezvoltare Comercială și Relaționarea cu Clientul