Compania de Apă: ANUNȚ privind consultarea pieței în vederea stabilirii valorii estimate a produsului

ANUNȚ
privind consultarea pieței în vederea stabilirii
valorii estimate a produsului

a) Entitatea Contractantă: Compania de Apă S.A. Buzău, Str. Spiru Haret nr. 6, E-mail: office@cabuzau.ro, infopublic@cabuzau.ro
b) Publicat pe: www.e-licitatie.rohttp://www.cabuzau.ro/noutati/alte-anunturi/ și https://www.facebook.com/Compania.de.Apa.S.A.Buzau/
c) Obiectul consultării: În continuarea amplului proces de modernizare început în 2019, Compania de Apă Buzău și-a propus să implementeze o soluție integrată Robot telefonic, Call Center și Dispecerat, care să permită, într-o primă fază, preluarea centralizată a sesizărilor și reclamațiilor de la abonații din toată aria de operare, înregistrarea, trierea și repartizarea lor către entitățile organizatorice abilitate să le rezolve.
1. Aplicația va cuprinde, fără a se limita la, următoarele module:
• un modul de Robot telefonic și Call Center cu toate facilitățile uzuale ale unui sistem CRM (Customer Relationship Management);
• un modul TTS (Text-to-Speech) care să permită anunțarea audio a populației, din robotul telefonic, despre întreruperile de apă provocate de avarii și de lucrările programate;
• un modul de alertare și notificări prin SMS între Dispecerat și părțile interesate din interiorul și exteriorul Companiei;
• un modul de job ticketing și monitorizare prin GPS;
• un modul de hartă interactivă, care să permită localizarea punctelor de lucru temporare și permanente ale Companiei precum și vizualizarea rețelelor de conducte de apă și canalizare existente, prin conectarea la serverul GIS;
• un modul de grafice, rapoarte și statistici (Business Intelligence);
2. Aplicația va permite apoi dispecerizarea cazurilor, respectiv emiterea Ordinelor de lucru direct din aplicație și urmărirea rezolvării lor pe toată durata intervenției, până la remedierea totală a avariei și revenirea la situația normală.
3. Aplicația va folosi, pe cât posibil, dotările existente, respectiv centrala telefonică, liniile telefonice și de internet, servere, stații de lucru, fără a exclude posibilitatea achiziționării de noi echipamente, în completare;
4. Aplicația va fi scrisă într-unul sau mai multe limbaje de programare cu gramatică universală, ce pot include, fără a se rezuma la C, C++, C#, PHP, Java, ECMAScript, HTML;
5. Aplicația va fi instalată pe server și accesată din browser, de pe orice aparat, fie el desktop, laptop, tabletă sau smartphone, indiferent de sistemul de operare, atât din rețeaua LAN a companiei, cât și din rețeaua publică de Internet;
6. Aplicația va putea rula pe orice platformă (Windows, Linux, UNIX, OS/400, etc.);
7. Aplicația va putea accesa orice tip de baze de date, chiar și baze de date disparate;
8. Aplicația va integra sistemul de gestionare a petițiilor și solicitărilor primite la Front desk, sistem existent deja la Biroul Unic;
9. Aplicația va integra sistemul existent de anunțare a abonaților prin SMS despre întreruperile de apă provocate de avarii și de lucrările programate;
10. Aplicația va fi flexibilă, scalabilă și integrabilă in sistemul informatic al companiei;
11. Aplicația va asigura, pe lângă măsurile de securitate generală, o politică de acces bazată pe roluri și privilegii, cu permisiuni și restricții pentru fiecare pagină, fereastră, secțiune, etc.
d) Aspectele supuse consultării:
• Soluțiile tehnice existente/posibile, cu eventuale ajustări/adaptări la cerințele activității Companiei.
• Costurile de estimare dezvoltare/implementare, pentru fiecare variantă luată în discuție.
e) Termenul limită până la care se pot transmite propuneri: 06.07.2020.
f) Termenul până la care se desfășoară procesul de consultare: 17.07.2020.
g) Desfășurarea consultării: Operatorii economici care își anunță intenția de participare la consultare pana la 06.07.2020, vor fi invitați la sediul Companiei pentru prezentarea ofertelor tehnico-financiare.
h) Informații utile:
• Consultarea pieței se desfășoară în conformitate cu art. 148-149 din Legea nr. 99/2016, Legea achizițiilor sectoriale – actualizată, în coroborare cu art. 19-21 din H.G. nr. 394/2016, Norme metodologice de aplicare – actualizate.
• Informațiile oferite de către persoanele/organizațiile respondente/ participante la întâlnirile de consultare nu le vor aduce avantaje sau dezavantaje acestora, din perspectiva desfășurării procedurii de atribuire asociat acestei consultări.
• Răspunsurile sau participarea/neparticiparea operatorilor economici la această consultare nu vor constitui, în nici un caz, motiv de excludere în cadrul viitoarei proceduri de atribuire.
• Această consultare a pieței nu are ca scop selectarea unui anumit ofertant pentru viitoarea procedură de atribuire. Această consultare a pieței precede procedura de atribuire și nu se substituie procesului de selecție. Respondenții/ participanții nu vor depune cereri de participare sau oferte ca răspuns la această consultare a pieței.
• Participarea la această consultare a pieței este pur voluntară; Autoritatea Contractantă nu va oferi compensații financiare pentru participanții la consultarea pieței și nici nu va rambursa cheltuielile efectuate cu ocazia participării la consultare.
• Autoritatea Contractantă poate utiliza informațiile primite în cursul consultării pieței în planificarea și desfășurarea viitoarelor proceduri de achiziție, cu respectarea prevederilor legale, în special pentru a nu denatura concurența și a nu încălca principiile nediscriminării și transparenței.
• Pe parcursul procesului de consultare, Autoritatea Contractantă va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității informațiilor declarate de participanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
• Autoritatea Contractantă va publica Raportul privind consultarea pieței pe SICAP, în secțiunea Consultarea pieței, nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire.

COMPANIA DE APĂ SA BUZĂUE-LICITATIE.RO SEAP