CLM Buzău: Şedinţa ordinară – 26.06.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru vineri, 26 iunie 2020, ora 10:00. 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 26 iunie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 134 din data de 28.05.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Daniel Lambru şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 137 din data de 03.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 156 din data de 12.06.2020 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I – 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 160 din data de 12.06.2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 140 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții “Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 12D)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A–clădiri rezidenţiale”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 141 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții “Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 12F)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A–clădiri rezidenţiale”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 142 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții “Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 141)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operaţiunea A–clădiri rezidenţiale”

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 143 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare Termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 105)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A–clădiri rezidenţiale”

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (BLOC C1)” în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A clădiri rezidenţiale”

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 145 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții “REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (BLOC E3)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte  POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A clădiri rezidenţiale”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 din data de 09.06.2020 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții “Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A–clădiri rezidenţiale”

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 159 din data de 12.06.2020 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții “Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc P13)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A–clădiri rezidențiale”

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 147 din data de 09.06.2020 privind actualizarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico–Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău – Buzău Velocity

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 148 din data de 10.06.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău”

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 154 din data de 11.06.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK–AND–RIDE”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 157 din data de 12.06.2020 pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 136 din data de 03.06.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale “Urbis – Serv” S.R.L. Buzău

Partea a două

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 150 din data de 10.06.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții publice “Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău“

Partea a doua

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 114 din data de 30.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 161 din data de 15.06.2020 pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizaţiile care implementează obligatiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 135 din data de 03.06.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societăţii Comerciale “RER SUD S.A.” Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 169 din data de 18.06.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 168 din data de 18.06.2020 privind luarea unei decizii legate de componenta Comitetului Director al “Sport Club Municipal Gloria Buzău“

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 165 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 19, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 166 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 6, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 167 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinţe din fondul vechi – casă naţionalizată, situată în str. Libertății, nr. 35, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 138 din data de 03.06.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 163 din data de 15.06.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie – decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40 din data de 18.02.2020 privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada Nicu Constantinescu“, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu si rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada ,Sit. Ciprian– Ștefan Polschi” din municipiul Buzău

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 152 din data de 10.06.2020 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părţi din imobilul 326

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 162 din data de 15.06.2020 pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 158 din data de 12.06.2020 pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău şi Parohia „Sfinții Îngeri“

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 din data de 10.06.2020 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 151 din data de 10.06.2020 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 şi nr. 46/27.02.2020

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 139 din data de 04.06.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire“, str. Alexandru Vlahută, nr. 18, municipiul Buzău, judeţul Buzău