Garda de Mediu Buzău: Sancțiuni de 70.000 RON pentru deșeuri depozitate ilegal

Pe lângă acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, șanțurile și rigolele stradale de pe raza U.A.T.-urilor pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari, în săptămâna 04-08 mai 2020, Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Buzău a desfășurat și acțiuni de verificare a salubrizării localităților, în special verificarea amplasamentelor unde s-au identificat depozitării ilegale de deșeuri în urma acțiunilor desfășurate în anul 2019 în vederea constatării modului de realizare de către U.A.T. a măsurilor stabilite de eliminare a acestora.
Controlul a fost demarat la nivel național.
Astfel, acțiunile s-au desfășurat în 14 U.A.T.-uri de pe raza județului Buzau, 7 au fost sancționate, valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 70.000 RON. Au fost impuse măsuri de eliminare a deșeurilor conform prevederilor legale.