HOTĂRÂREA NR. 8/04.05.2020 privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

 • HOTĂRÂREA NR. 8/04.05.2020 privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19
 • Având în vedere:-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență nr. 47494/04.05.2020;-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată,cu modificările și completările ulterioare;-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;-Ordinul Secretarului de Stat, Șef al DSU, Dr. Raed Arafat, nr.76066/04.05.2020, privind instituirea carantinei intr-o zonă din cartierul Poștă din Municipiul Buzău.-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău HOTĂRĂȘTE:
 • Art. 1. Se aprobă achizitionarea si distribuirea a 10.000 buc maști pentru persoanele care se deplasează in spații publice din zona carantinată, astfel cum a fost prevăzută la art. 1 din Ordinul Comandamentului Acțiunii nr. 76066/04.05.2020.
 • Art. 2. Se aprobă montarea de lavoare mobile, cu apă și săpun, dispensere cu dezinfectant și covorașe impregnate cu dezinfectant, în toate zonele de acces și la magazinele alimentare din zona carantinată.
 • Art.3. Se aprobă dezinfectarea zilnică a tuturor străzilor, trotuarelor si parcărilor, precum și a scărilor blocurilor, situate în perimetrul carantinat.
 • Art. 4. Se aprobă inființarea unei linii telefonice dedicate cetățenilor din zona carantinată.
 • Art. 5. Se aprobă modificarea traseului autobuzului nr. 3 al Transbus SA, după cum urmează: Cap de linie Beta, cartier Mihai Viteazu- Dedeman.
 • Art. 6. Se aprobă dezinfectarea clădirii Policlinicii Nicolae Titulescu, respectiv a spațiilor comune interioare si exterioare, precum și montarea de dozatoare și covorașe cu dezinfectant la intrările in Policlinică.
 • Art. 7. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
 • PREȘEDINTELE Comitetului Local pentru situații de urgență
 • PRIMAR
 • Constantin Toma

Secretariat tehnic Marian Popa