Facilități de la Trans-Bus pentru persoanele în vârstă din cartierele Mihai Viteazul și Poștă

MUNICIPIUL BUZĂU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 7/07.04.2020

Privind luarea unor măsuri de informare a cetățenilor, precum și luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Avândînvedere:

-art. 6 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-art. 6 din Ordonanţa militară  nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

-Hotărârea nr. 3/20.03.2020 a Comitetului Local pentruSituații de Urgență;

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență;

-art. 155, alin. 1, lit. d, precum șialin. 5, lit.  a și c, coroborat cu art. 129, alin. 7, lit. h din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ;

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Local pentru situații de urgență al MunicipiuluiBuzău

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În contextul închiderii, pentru lucrări de reamenajare, a pasajului pietonal CFR care asigură legătura cartierelor Mihai Viteazul și Poștă cu municipiul Buzău, pe toată perioada stării de urgență, programul pentru traseul autobuzelor nr. 3, în al doilea interval orar, va începe cu ora 10:45.

Măsura acoperă necesitatea persoanelor cu vârstă de peste 65 de ani din cartierele Mihai Viteazul și Poștă de a-și face aprovizionarea în intervalul orar 11:00- 13:00, stabilit prin Ordonanța militară.

Art. 2.    Măsura va intra în vigoare, astăzi 07.04.2020 de la ora 10:45.

            Art.3. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

Constantin Toma

                                                                                                        Secretariat tehnic

                                                                                                            Marian Popa