Primăria Buzău: ANUNT PUBLIC!

ANUNT PUBLIC,

În  atenția:

Asociațiilor de proprietari și   proprietarilor de  locuințe individuale

Subiect:  Identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice

                  Municipiul Buzău a demarat un proces de identificare și inventariere a construcțiilor cu destinație de locuință care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice.

                  În conformitate cu Legea nr. 233/ 31.07.2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru reducerea  riscului seismic al construcțiilor.

                  În acest sens vă rugăm să ne informați pănâ la data de 15.04.2020, dacă constatați la clădirea/ clădirile din proprietate/administrare, degradări sau avarieri care ar putea pune în pericol stabilitatea structurală a acestora și care ar putea face obiectul unui risc seismic. 

                 Vă rugăm să  includeți în informare, anul punerii în funcțiune a clădirii/clădirilor/ blocurilor, precum și regimul de înălțime.

                  Informațiile vor fi transmise în scris către Primăria Municipiului Buzău, în atenția Arhitectului Șef.

Constantin Toma

Primarul Municipiului Buzău

12.03.2020