Ghid de bune practici pentru pădurile virgine

Printre priorităţile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este și protecţia pădurilor cu valoare crescută de conservare alături de gestionarea durabilă a fondului forestier aşa cum rezidă din Strategia Naţională Forestieră, precum şi în urma angajamentelor pe plan internaţional pe care România le a adoptat.

La reuniunea organizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au participat reprezentanţi ai MMAP, ai Gărzilor Forestiere, ai RNP Romsilva, ai INCDS şi elaboratori de studii din cadrul Universităţilor din Braşov, Suceava, Oradea, şi din cadrul ONG-urilor de mediu – WWF, GreenPeace, Agent Green.

În urma discuţiilor s-a decis constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea unui Ghid de bune practici care să stabilească o interpretare unitară în aplicarea celor două acte normative care reglementează elaborarea studiilor de fundamentare a pădurilor virgine şi cvasivirgine, precum și definitivarea unui calendar de lucru cu principalele măsuri şi termenele de aplicare în acest proces.