Primăria Buzău: ANUNŢ PUBLIC !

Stimaţi cetăţeni

          În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui PUZ, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru « PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAŢIU DE RECREERE» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categorie de folosinţă drum, în suprafaţă de 28.905 mp mp.

          Consultarea documentelor complete ale propunerilor pentru PUZ precum şi transmiterea observaţiilor, se pot face la Punctul de Informare Cetăţeni, camera 8 din Primăria Buzău, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/723.398/0737.299.301), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 12.12.2019 – 13.01.2020,  în zilele lucrătoare.

          Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Buzău, sala  «Nicu Constantinescu», în data de  14.01.2020  ora 11ْْْ ْ.   

 Cu stimă,

 Primarul Municipiului Buzău,

Constantin Toma