Datoriile buzoienilor la bugetul Primăriei Buzău vor fi eșalonate

 În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna decembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect dehotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentruaprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelorbugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridiceprin eşalonare la plată.

Persoanele fiziceşi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ulautorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus potfi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu05 decembrie 2019, la responsabilul pentrurelaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma