Primăria Buzău: ANUNȚ PUBLIC !

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilorde joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău.

Persoanele fiziceşi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ulautorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai suspot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până celtârziu 14 noiembrie 2019, la responsabilulpentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma