Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru joi, 31 octombrie 2019, ora 13,00

    

      D I S P U N E :

      Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

          1.-proiectul de hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „LUCRĂRI ÎNTREȚINERE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT” Cod proiect: 1E-INFRASTRUCTURAXXX;

3.- proiectul de hotărâre DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „Lucrări de reparații la unitățile de învățământ” , cod proiect 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX;

          4.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 – privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău;

          6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI;

  7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZAU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMUIRE, BAZIN RETENTIE APA PLUVIALA, SEMNALISTICA, AMENAJARE SPATII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM SI ORGANIZARE DE SANTIER”;

8.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiuluiBuzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

CU ATRIBUȚII DELEGATE,

                             Elena Camelia Toma