Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău

Prin Dispoziția nr. 295 din 30.09.2019 din Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 03 octombrie 2019, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară de îndată din 03 octombrie 2019:

1. Aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

2. Aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Buzău și participării Consiliului Județean Buzău la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”

3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”