Echipamentele noului sistem informatic SUMAL au fost achiziționate și sunt în curs de instalare și configurare

Având în vedere interesul manifestat de opinia publică și de mass-media, precum și numeroasele solicitări primite de instituția noastră referitoare la Sistemul Național Integrat de Urmărire a Trasabilității Materialelor Lemnoase – SUMAL, Direcția de Comunicare este în măsură să precizeze următoarele:

Direcția Generală Păduri care are în responsabilitate administrarea Sistemului Național Integrat de Urmărire a Trasabilității Materialelor Lemnoase – SUMAL este, în același timp, implicată activ în implementarea noului sistem informatic – SUMAL 2,  în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

În 2018-2019, Ministerul Apelor și Pădurilor a achiziționat echipamente IT, o dronă cu accesorii și un GPS. Echipamentele IT au fost instalate, configurate și găzduite de STS.

Noul sistem SUMAL are în componenţă 11 module, după cum urmează:

 1. Modulul Super Admin – modulul de administrare al sistemului SUMAL;
 2. Modulul Garda Forestieră – modulul destinat Gărzilor Forestiere;
 3. Modulul Agent – destinat operatorilor economici;
 4. Modulul Amenajare – destinat evidențierii în format GIS a fondului forestier național;
 5. Modulul Ocol – destinat administratorilor de păduri;
 6. Modulul Wood Tracking – destinat trasabilității masei lemnoase;
 7. Modulul IWood Tracking – destinat controlului trasabilității masei lemnoase;
 8. Modulul Inspectorul Pădurii (aplicație mobilă și platforma web) – destinat populației în vederea verificării transporturilor materialelor lemnoase;
 9. Modulul SNEICS – destinat evidenței centralizate a contravențiilor silvice;
 10. Modulul MFR – destinat urmăririi materialelor forestiere de reproducere;
 11. Modulul DDS – destinat evidenței centralizate a controalelor conform regulamentului UE 995/2010 Due Diligence.

Complexitatea intrinsecă a sistemului informatic SUMAL 2 a generat o serie de provocări atât pentru activitatea de proiectare (definire cerințe funcționale și de design), cât și pentru activitatea de dezvoltare software. Dintre acestea menționăm:

 1. cele 11 module sunt interdependente, în conformitate cu regulile și normele specifice modului de gospodărire și de recoltare/transport a masei lemnoase;
 2. în cazul modulului Amenajare din care decurg atât lucrările propuse, descrierile parcelare, cât şi evidenţa GIS a hărţilor amenajistice, a fost necesară elaborarea unui sistem unitar de colectare şi prelucrare a datelor, fiind consultaţi şi ceilalţi actori din domeniu – INCDS, RNP – Romsilva, operatori economici atestaţi pentru lucrări de amenajare;
 3. în cazul modulului Ocol au fost întâmpinate dificultăţi în ceea ce priveşte modul de calcul al volumului APV-ului, depăşirea acestora necesitând implicarea mai multor entităţi cu expertiză în domeniu şi prelungirea termenelor de transmitere către STS pentru realizarea algoritmilor informatici:
 4. au fost dezvoltate simultan cinci metode de calcul pentru estimarea volumului de masă lemnoasă – în conformitate cu prevederile OM 1323/2015;
 5. pentru stabilirea coeficienţilor ecuaţiei de regresie folosiţi la calculul volumului s-a solicitat sprijinul INCDS, ASAS, Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi alţi experţi din domeniu – validarea soluţiilor propuse s-a făcut după mai multe întâlniri şi dezbateri;

iii.pentru dezvoltarea acestui modul au fost invitaţi la dezbateri ingineri silvici din cadrul ocoalelor silvice care vor pune în practică noua arhitectură SUMAL – s-a ţinut cont de propunerile acestora de la punerea în valoare a masei lemnoase până la reprimirea parchetelor;

 1. pentru prima dată, emiterea delegaţiilor de marcare se va face în SUMAL, acestea fiind corelate cu prevederile amenajamentelor silvice în ceea ce priveşte lucrările propuse a fi efectuate;
 2. pentru realizarea efectivă a inventarelor pe teren va fi dezvoltată o aplicaţie de marcare pentru dispozitivele Android care va duce la automatizarea preluării datelor în SUMAL Ocol, fără a mai fi necesară întocmirea fişelor de despuiere, a înălţimilor şi întocmirea raportului de folosire a dispozitivului de marcat;
 3. o situație deosebită în dezvoltarea modulului a fost modul de calcul al creşterilor pentru partizile amânate de la exploatare – a fost rezolvată împreună cu INCDS prin asimilările realizate între speciile pentru care s-au efectuat cercetări în privinţa indicilor de creştere;
 4. modulul Agent destinat operatorilor economici a fost finalizat, cu modificări majore în ceea ce priveşte modul de raportare lunară a activităţii, aviz electronic, registru electronic, trasabilitate asigurată prin monitorizare GPS a transporturilor de masă lemnoasă;
 5. modulul Super Admin a fost finalizat și va permite definirea utilizatorilor şi rolurile acordate acestora și administrarea sistemului SUMAL.

Pe parcursul etapelor de dezvoltare au apărut cerințe operaționale noi, iar identificarea unor soluții, testarea acestora și remedierea situațiilor neprevăzute au permis dezvoltarea unor funcționalități mai bine adaptate particularităților domeniului silvic. Modulele deja realizate vor fi conectate şi testate, continuându-se dezvoltarea viitoarelor module, în perioada imediat următoare.

În ceea ce privește data la care acest sistem va deveni funcțional, reprezentanții conducerilor MAP și STS au stabilit, în urma ședinței din 08.07.2019, următoarele termene:

 1. 09.2019Lansarea în pre-producție (pentru testarea în condiții reale de exploatare de către un grup pilot de utilizatori) a versiunii SUMAL 2.1 (module prioritare și functionalități de bază);
 2. 30 decembrie 2019Lansarea în producție a versiunii SUMAL 2.1 (module prioritare și functionalități de bază);
 3. 30 iunie 2020: Lansarea în producție a versiunii SUMAL 2.2 (versiunea completă, incluzând module și funcționalități complementare).

Termenele propuse de grupul de lucru sunt estimative și pot suferi modificări în funcție de complexitatea noilor funcționalități care         vor fi solicitate.

Ministerul Apelor și Pădurilor monitorizează cu maximă atenție și responsabilitate etapele parcurse de Direcția Generală Păduri și colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în implementarea cât mai urgentă a sistemului informatic SUMAL 2. O dovadă în acest sens stă faptul că a fost triplat numărul persoanelor din cadrul ministerului implicate în identificarea și formularea cerințelor funcționale din acest proiect.

Principalele obiective ale conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor sunt acelea de a conserva și proteja pădurea, precum și respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce privește exploatarea acestei resurse.