Proiect de investiții al Ministerului Apelor și Pădurilor în valoare de 14,1 milioane de lei finalizat la Bacău

Administrația Națională ”Apele Române”a informat Ministerul Apelor și Pădurilor că, pentru finalizarea obiectivului de investiții “Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare acumulare UHE Bacău II, județul Bacău”, Administrația Bazinală de Apă Siret (ABA) a început, din această lună, procesul de refacere a volumului de apă din acumulare. Umplerea se va realiza treptat, în reprize de câte 1 metru, cu pauză de 24 de ore între ele.

Reamintim că ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a fost prezent, în luna aprilie a acestui an la demararea lucrărilor la acest important obiectiv de investiții pentru județul Bacău, valoarea totală a acestuia fiind de 14,1 milioane de lei. În anul 2019, Ministerul Apelor și Pădurilor a alocat acestei lucrări, din bugetul de stat, 8,4 milioane de lei. Necesitatea decolmatării a apărut încă din anul 2011.

Administrația Natională „Apele Române„ prin ABA Siret, precizează că, în urma notificării primite din partea constructorului și a verificărilor topografice, la data de 30 august 2019 s-a semnat un proces verbal de predare-primire a cuvetei lacului de agrement, consfințindu-se astfel încheierea lucrărilor de decolmatare, conform contractului. Investiția prevede, însă, și alte intervenții. Astfel, procesele tehnologice pe care le efectuează în prezent antreprenorul sunt adiacente decolmatării efective și țin de lăsarea în bune condiții a obiectivului și bermei aparținând Hidroelectrica (dezafectarea drumului și a rampelor de acces, transportul materialului din depozitele intermediare, readucerea la starea inițială a terenului în zona organizării de șantier). 

Se estimează că nivelul normal de retenție va fi atins în lac până la data de 13 septembrie 2019, ceea ce înseamnă un volum acumulat de aproximativ 1,5 milioane metri cubi.

ABA Siret preconizează că vor fi întrunite condițiile de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor la data de 13 septembrie 2019.

Principalele lucrări proiectate constau în refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare UHE Bacău II, jud. Bacău, prin decolmatarea unui volum total de 460.770 mc și transportul aluviunilor rezultate din decolmatare la distanța de 10 km față de amplasamentul lucrării.

De asemenea, pentru a evita eventuale incidente nefericite, ANAR solicită populației să evite activitățile în zona acumulării și, în mod deosebit, să nu pătrundă în cuveta lacului.