Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău

Prin Dispoziția nr.250 din 22.08.2019 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 26 august 2019, ora 10:00.

Proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării:

Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 Municipiului Rm. Sărat