2%, contribuție unică la fondul de mediu, la vânzarea deșeurilor


Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din o contributie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizică sau juridică. Sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu.

Normele metodologice nu au fost încă modificate în acest sens, însă, potrivit prevederilor din Normele actuale, sunt obligați la plata contribuției generatorii deșeurilor, persoane fizice sau juridice.

Contribuția din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor se reține prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor, care au obligația să o declare și să o vireze la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.