APEL CĂTRE POPULAȚIE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR DE PĂDURE

Având în vedere fenomenele meteorologice specifice sezonuluiestival, caracterizate prin temperaturi ridicate și apariția secetei careconduce la uscarea vegetației ierboase, sunt create premisele producerii și extinderiiincendiilor de pădure.

În această perioadă, proprietarii de terenuri limitrofe cupădurile, obișnuiesc să își igienizeze zonele agricole prin incendierea miriștilor,dar se constată și o intensificare a turismul și a drumețiilor în natură,crescând astfel riscurile producerii unor incendii, care se pot extinde rapidși la păduri.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva intensifică acțiunilespecifice prin aplicarea de măsuri cu rolul de a preveni declanșareaincendiilor în suprafețele cu pădure, dar și de intervenție in cazul izbucniriiunui incendiu de pădure.

Romsilva colaborează permanent cu Inspectoratul Naționalpentru Situații de Urgentă precum și cu Garda Națională de Mediu, autoritățicare au responsabilități în aplicarea prevederilor legale de prevenire și destingere a incendiilor.

Din analizele efectuate de specialiștii Romsilva reiese că,în ultimii cinci ani, cele mai multe incendii de pădure, au fost provocate defocul lăsat nesupravegheat în terenurile agricole, pășunile, fânețe și miriștisituate lângă păduri.

Astfel, începând cu anul 2014 și până în prezent s-auînregistrat 1.234 de incendii în pădurile administrate de Romsilva, iar din acestea, 956 au fost provocate defocul lăsat nesupravegheat, 24 au fost declanșate de factori naturali, precumtrăsnetele, iar  4 incendii au fostprovocate intenționat.

Aceste incendii au cuprins peste  6.930 ha pădure, din care cea mai maresuprafață a acestora, respectiv 6.150  hapădure, a fost  afectată  litiera (așa numitele  incendii de literă).

Suprafețele afectate în anii trecuți de incendii de pădures-au refăcut în totalitate prin munca silvicultorilor.

Gheorghe Mihăilescu, director general ROMSILVA: „Pentrusiguranța pădurii, care este a noastră, a tuturor, rugăm proprietariiterenurilor agricole limitrofe fondului forestier și turiștii care aleg săpetreacă timpul liber în natură să ia măsuri preventive, să nu lase foculnesupravegheat și să urmeze toate instrucțiunile specialiștilor pentru a evitadeclanșarea incendiilor de pădure. Putem preveni un incendiu dacă suntem responsabiliși dacă ne asigurăm că, la plecare, locul rămâne curat și focul este stinscomplet.”

Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare fondforestier proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice altorproprietari pentru aproximativ 1,10 milioane de hectare de fond forestierproprietate  privată.

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE APĂDURILOR – ROMSILVA

București, 20.07.2019