O platformă pentru profesioniști – ”Pădurea românească. Prezent și Viitor. 2020 – 2030”.

Peste 50 de reprezentanți ai sectorului silvic șiforestier, ai industriei mobilei, mediului universitar și științific, aisindicatelor de profil, ai organizațiilor profesionale și de mediu au lansatjoi, 18 iulie, în aula Societății ”Progresul Silvic” din București, PlatformaProfesională în Domeniul Forestier ”Pădurea românească. Prezent și Viitor. 2020– 2030”.

La evenimentul de lansare au participat secretarul de statîn Ministerul Apelor și Pădurilor, Daniel – Constantin Coroamă, directorulgeneral al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu,președintele Asociației Administratorilor de Păduri, Adrian Crețu, președinteleAsociației Forestierilor, Ciprian Muscă, președintele Societății ”ProgresulSilvic”, Gheorghe Gavrilescu, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă,Aurica Sereny, reprezentanți ai sindicatelor din silvicultură, ai organizațiilorde mediu și ai mediului universitar și științific în domeniul silviculturii.

Platforma Profesională în Domeniul Forestier își propune săfie cadrul oficial de dezbateri și discuții pentru consolidarea dialogului încadrul sectorului forestier, pentru elaborarea unui viziuni privind dezvoltareasectorului forestier românesc pentru perioada 2020 – 2030, în contextuleuropean și mondial, dezbateri pe tema legislației silvice, asigurareasuportului profesional pentru factorii decizionali și identificarea surselor definanțare în domeniul forestier.

Participanții la eveniment au lansat mai multe teme dediscuții, precum alinierea și sprijinul pentru atingerea obiectivelor UniuniiEuropene privind bioeconomia și atenuarea efectelor schimbărilor climatice,asigurarea unui echilibru între conservarea biodiversității, regenerareapădurilor și asigurarea nevoilor comunităților locale, dar și a industriilor deprofil, dezvoltarea programelor de educație forestieră, accesarea de fondurieuropene și debirocratizarea sectorului.

În încheierea întâlnirii, directorul general al Romsilva,în calitate de inițiator al acestei platforme profesionale, a lansat provocareapentru toți cei prezenți, ca la următoarea întâlnire propusă a avea loc în lunaseptembrie, să se creioneze un document formal care să cuprindă elementele uneiviziuni comune, propuneri de măsuri și obiective proactive și mai ales pragmatice,care să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor implicate.