Obiective de producție ale RNP Romsilva, din județul Prahova, inspectate de ministrul Ioan Deneș

Ministrulapelor și pădurilor, Ioan Deneș, însoțit de directorul general al RegieiNaționale a Pădurilor –„Romsilva” (RNP Romsilva), Gheorghe Mihăilescu, a efectuat,miercuri, o vizită de lucru în județul Prahova.

Vizita a început cu întâlnirea delucru, de la sediul Prefecturii Prahova, la care au participat președinteleConsiliului Județean, Bogdan Andrei Toader, prefectul județului Prahova, IoanaMădălina Lupea, senatorul de Prahova, Emanoil Savin, directorul DirecțieiSilvice Prahova, Dragoș Gabriel Ciomag, și directorul DirecțieiSanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova (DSVSA Prahova),  Mihai Terecoasă.

Încadrul discuției, ministrul Ioan Deneș a prezentat autorităților localeinvestițiile derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) în județulPrahova, în 2019, în domeniile aflate în aria de responsabilitate.

Îndomeniul ape, cu finanțare de la bugetul de stat, sederulează proiectul „Regularizare și consolidare de mal pârâu Matița încomuna Podenii Noi. Valoarea acestuia este de  7,1 milioane lei. Proiectul va fi finalizatanul acesta și se vor realiza următoarele capacități: regularizarea albiei pe olungime de 1,515 km și consolidarea digurilor pe o lungime de 3,350 km.

Totodată, prinProgramul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, se deruleazăinvestiția „Reducerea riscului la inundații în Bazinul Hidrografic Ialomița,aval acumularea Pucioasa –  Componenta IIBH Prahova”. Valoarea totală estimată a obiectului de investiții este de268,649 milioane de lei, inclusiv TVA. Se vor realiza următoarelecapacități:  4 acumulări nepermanente – 12,48 mil.mc, un canal de derivație – 1.700 ml,apărări de mal pe o lungime de  9.500 m,regularizare albie pe o lungime de 16.000 m, diguri pe o lungime de 3.000 m și21 de praguri de colmatare.

  De asemenea, în regim de urgență,Administrația Națională „Apele Române”(ANAR) derulează două investiții:

Regularizarerâu Cricovul Sărat, Comuna Sângeru -satele Sângeru și Mireșu Mare”, cu ovaloare alocată în anul 2019 de 3,3 milioane de lei. Capacități care se vorrealiza: regularizare albie pe o lungime de 1.700 m, consolidare mal pe olungime de 500 m;

Amenjarerâu Lapoș și afluenți în comuna Lapoș, satele Lapoș și Lapoșel”, cu ovaloare alocată în 2019 de 4,7 milioane de lei. Capacități: regularizare albiepe o lungime de 800 m și 3 praguri de fund. Ambele investiții au termen depunere în funcțiune anul 2019.

    În ceea ceprivește domeniul păduri, printre alte investiții, MAP, prin RNP Romsilva, pentru2019, are în vedere lucrări de regenerare a pădurilor în valoare de aproximativ3,8 milioane lei. De asemenea, din Fondulde accesibilizare, care are o valoare totală de  aproximativ 10,6 milioane lei, se vor realiza17.54 km de drumuri forestiere noi (6 obiective), se vor reabilita 72.29 km (20de obiective) de drumuri forestiere existente și se vor achita proiecte dereabilitare a altor 6 drumuri forestiere. De la bugetul de stat, din suma de48.000 lei, se vor  reabilita și refacedrumuri forestiere existente pe o lungime de 24.68 km, se vor  actualiza documentațiile studiilor defezabilitate pentru corectare torenți pe o lungime de  6.70 km și altele.

 O altă temă abordată în cadrul întâlnirii dela Prefectură a fost pesta porcină africană(PPA), având în vedere faptul că la 11iulie a.c., pe raza acestui județ, a fost confirmat primul caz de PPA.

Următorul punct al vizitei de lucru a fost inspectarea Centruluide colectare și refrigerare fructe de pădure, din cadrul Ocolului SilvicPloiești.

Directorulgeneral al Romsilva i-a spus demnitarului că aici este locul de depozitare alfructelor de pădure și al plantelor medicinale recoltate de angajații Romsilva.Centrul are o capacitate de refrigerare de 3 tonepe zi, iar capacitatea maximă de depozitare este de 30 de tone(capacitățicalculate pentru fructele de pădure). Totodată, Gheorghe Mihăilescu i-aprezentat ministrului o situație referitoare la activitatea centrului din anul 2018. Plantele medicinale și fructele de pădurerecoltate anul trecut de Direcția Silvică Prahova sunt: păducel, frunze demesteacăn, urzică, măceșe și cătină. 

Produsele colectate sunt destinate atât pieței internecât și celei externe, iar valorificarea acestora se face în cadrul unorlicitații publice. Valoarea totală obținută de Romsilva din vânzarea acestorproduse în 2018 a fost de aproximativ 1 milion de lei, fără TVA.

Vizita de lucru a continuat în comuna Puchenii Mari, undedirectorul general al RNP Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, i-a prezentatministrului Ioan Deneș Păstrăvăria Moara Domnească. Valorificareapăstrăvului produs aici se face către un lanț de magazine și către altepersoane fizice și juridice.În anul 2018 s-a realizat o producție de12,78 tone de păstrăv, cu o valoare de 264.000 lei, iar în anul 2019, până lasfârșitul lunii iunie au fost valorificate 6,56 tone cu o valoare de 135,19 miilei. Prețul mediu de valorificare fiind de 21 lei/kg fără TVA.Pentrudiversificarea activității atelierului, începând cu luna iulie, vor fi lavânzare și exemplare de crap românesc, produse în bazinele păstrăvăriei.

Ultimulpunct pe ordinea de zi a vizitei de lucru în județul Prahova a fost laGherghița. Aici ministrul apelor și pădurilor, împreună cu reprezentanți aiGărzii Forestiere Prahova și directorul DSVSA Prahova,a avut o întâlnire cu doi administratori ai unor fonduri de vânătoare dinjudeț, fonduri situate într-o zonă în care săptămâna trecută a fost înregistratfocarul de PPA și, totodată, există suspiciunea prezenței altui focar.Ministrul le-a solicitat administratorilor să aplice prevederile legale carestabilesc măsurile ce trebuie luate în aceste situații, iar reprezentațilorGărzii Forestiere le-a cerut să monitorizeze dacă aceștia se conformează încele maxim 30 de zile prevăzute de lege. 

Dupăîntâlnire, ministrul Ioan Deneș, însoțit de directorul general al Romsilva, avizitat crescătoria de fazani din Gherghița, prilej cu care a apreciatactivitatea desfășurată.

În anul2018, din cei 18.000 de fazani propuși a fi vânduți au fost valorificați 17.800de fazani maturi cu o valoare de 739 mii lei, rezultând un preț mediu de 41,50lei/buc. În anul 2019, din totalul de 17.000 de fazani programați a fivalorificați, până la sfărșitul lunii iunie au fost vânduți 16.190 fazani, cu ovaloare de 189 mii lei.Din fazanii valorificați în anul 2019,aproximativ 12.000 de exemplare au avut vârsta de o zi, cu un preț de 6 lei/bucși 3.150 au fost fazani maturi valorificați cu un preț de 45 lei/buc.

Potrivitdirectorului DSVSA Prahova, fazanii sunt livrați pentru popularea fondurilor devânătoare, restaurantelor etc.

În acestcontext, ministrul apelor și pădurilor a inspectat și un depozit de lemn defoc  destinat aprovizionării populației,iar conform celor spuse de reprezentanții Romsilva cererea de lemn de foc esteacoperită, ba mai mult, sunt și stocuri excedentare.

Direcția de Comunicare și Resurse Umane