Secție nouă de Primiri Urgențe la Spitalul Județean

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a semnat azi contractul de finanțare pentru unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean.

Spitalul Județean Buzău se va moderniza cu o nouă Secție de Primiri Urgențe, o construcție nouă, finanțată cu 3,5 milioane de euro, din care 2 milioane de euro din fondurile Consiliului Județean Buzău. Durata de implementare a proiectului este de 41 de luni, respectiv 31.10.2022.

FIȘĂ DE PREZENTARE

PROGRAMUL OPERAŢIONALREGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE

OPERAȚIUNEA 8.2.B: UNITĂȚI DEPRIMIRI URGENȚE

Cererea de finanțare cod SMIS 119587

Titlul cererii de finanțare: Extinderea și dotarea Unității dePrimiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău

Solicitant: UAT Județul Buzău

Localizare proiect: Regiunea: Sud-Est

Judetul: Buzău

Localitatea: Buzău

Durata de implementare: 41 luni de la semnarea contractuluide finanțare, respectiv până la data de                                                                         31.10.2022.

Obiectivul general al proiectuluivizează îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești deurgență.

Obiectivul specific al proiectului îlreprezintă extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județeande Urgență Buzău într-o perioadă de 41 luni de la semnarea contractului definanțare.

Grupul țintă al proiectului

Beneficiari directi:

  • Consiliul Județean Buzău, în calitatede solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrațieipublice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate ainfrastructurii spitalicești;
  • Spitalul Județean de Urgență Buzău, încalitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
  • 2 medici medicina de urgență UPU-SMURD,4 medici cu competență medicina de urgență, 2 medici cu norma cu competențămedicochirurgicală, 2 medici rezidenți de post, 76 asistenți medicali, 24 infirmiere,25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1 administrator, 1secretar, 2 asistenți sociali, 1 analist-programator.
  • 194 pacienți/zi

Beneficiari indirecți:

  • Direcția de Sănătate Publică Buzău,care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
  • Aparținătorii pacienților prezentați laUPU-SMURD Buzău;
  • 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențialibeneficiari ai serviciilor medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;
  • Vizitatori/persoane aflate în tranzitîn județ care apelează la serviciile medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.