Hergheliile trebuie să dezvolte latura recreativă în folosul publicului larg, în general, și al copiilor, în special, a susținut ministrul Ioan Deneș

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a participat, joi, la un eveniment organizat de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA (RNP ROMSILVA), la Herghelia Jegălia, din Comuna Perișoru, județul Călărași. Demnitarul a fost însoțit de secretarul de stat pentru păduri, Daniel-Constantin Coroamă, iar la prezentarea hergheliei au mai fost prezenți președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Alexandru Stănescu , alți membrii ai acestei comisii, președintele Consiliului Județean Călărași, Iliuță Vasile, directorul general al Administrației Naționale Apele Române, Victor Sandu, persoane cu responsabilitate în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) etc.

Gheorghe Mihăileascu, a precizat că, așa cum i-a solicitat ministrul apelor și pădurilor la preluarea funcției de director general al RNP ROMSiLVA, au fost luate măsuri pentru eficientizarea, din punct de vedere economic, a celor 12 herghelii administrate de regie.

În opinia directorului general Mihăilescu, Jegălia este una dintre hergheliile la care, în urma măsurilor luate, au început să se observe rezultatele unui bun management, atât în ceea ce privește creșterea armăsarilor cu potențial genetic ridicat, cât și dezvoltarea unei ramuri de selecție a calului de sport românesc.

Sub cele două sloganuri SĂ ADMIRĂM CALUL DE SPORT ROMÂNESC DIN HERGHELIA JEGĂLIA și  CALUL NU MAI POATE SCHIMBA LUMI, POATE SCHIMBA DOAR VIEȚI, managementul hergheliei și-a propus declanșarea unei campanii de marketing, astfel încât prin valorificarea exemplarelor de cai de rasă, inclusiv a cailor de sport, să majoreze profitul.

Această herghelie produce, pe terenul agricol pe care îl are înadministrare, furajele necesare hrănirii animalelor proprii dar și pentru susținereaunor alte herghelii aflate în administrarea RNP ROMSILVA.

Ministrul Ioan Deneș a apreciat rezultatele obținute prin managementul hergheliei și totodată i-a solicitat directorului general RNP ROMSILVA să dezvolte și mai mult latura recreativă, astfel încât hergheliile să devină un punct de atracție, de petrecere a timpului liber și de practicare a sporturilor ecvestre de către publicul larg, în general, și de copii, în special.

În opinia ministrului acest demers vine în întâmpinarea iubitorilor decai, al căror număr a crescut în ultima perioadă, iar în același timp va reprezentaun beneficiu din punct de vedere economic pentru herghelii.

Cu ocazia evenimentului, Ioan Deneș a inspectat și modul în care au evoluat perdelele forestiere constituite pe terenurile aparținând Hergheliei Jegălia situate în vecinătatea autostrăzii A2.

Herghelia Jegălia, cu o existență depeste 100 de ani, are un efectiv de 223 de cabaline și este destinată creșterii și ameliorării genetice araselor Cal de sport românesc și Semigreu. Două dintre obiectivele principaleale hergheliei sunt: organizarea sistematică a concursurilor oficiale dincalendarul Federației Ecvestre Române la disciplinele sărituri peste obstacole,dresaj (Cupa Canaval  și Cupa Calului desport românesc), precum și furnizarea celor mai bune exemplare pentru debut șitestarea în competiții oficiale sportive de călărie către cele mai performantefiliale ale Clubului Hipic ”Romsilva”, cum sunt Depozitele de armăsari TârguMureș, Dumbrava, Arad și Herghelia Izvin.

Formarea Calului de sport românesc a început la Herghelia Sâmbăta de Jos. Obiectivul ameliorării acestei rase este creșterea perfomanțelor pentru disciplinele sportive: sărituri peste obstacole, proba completă de călărie, dresaj precum și îmbunătățirea și consolidarea însușirilor necesare unui cal utilitar, unui cal de șa foarte bine adaptat condițiilor de mediu din România.

Semigreul românesc este o rasă de tracțiune intermediară, fiind un cal adaptat condițiilor din Câmpia Română.

Direcția de Comunicare și Resurse Umane