ROMSILVA A DEMARAT PROCESUL DE ÎNSCRIERE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ASUPRA PĂDURILOR ADMINISTRATE

RegiaNațională a Pădurilor – Romsilva a demarat procesul de înscriere a dreptului deproprietate publică a Statului Român asupra fondului forestier aflat înproprietatea publică și administrat de Romsilva în Sistemul Integrat de Cadastruși Carte Funciară, în baza prevederilor Codului Silvic și a Legii 7/1996 a Cadastruluiși Publicității Imobiliare.

Romsilvaare înregistrate datele în format geospațial – GIS – pentru aproximativ 2,7milioane de hectare fond forestier aflate în proprietatea publică a statului șiîn cursul acestui an își propune să înscrie provizoriu la Agenția Națională de Cadastruși Publicitate Imobiliară dreptul de proprietate a Statului Român pentru circaun milion de hectare, în evidențele special constituite.

Procesulde înscriere a dreptului de proprietate în numele Statului Român asuprafondului forestier proprietatea publică a statului urmează să fie finalizat în următoriidoi ani.

Înscriereadreptului de proprietate se face în baza procedurii operaționale ”Întabulareadreptului de proprietate publică a statului asupra fondului forestier”elaborată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Procedurafolosește elementele de identificare puse la dispoziție de Regia Națională aPădurilor – Romsilva, iar înregistrarea dreptului de proprietate a Statului Românasupra fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului estegratuită.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilvaadministrează 3,14 milioane de hectare fond forestier proprietatea publică astatului.

BIROULDE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

București, 08.07.2019