PRECIZĂRI PRIVIND PĂDUREA DE LA DRĂGOIENI DIN JUDEȚUL GORJ

În urma apariției, în presa locală din județulGorj, a articolelor „Se taie pădurea de la Drăgoieni” în cotidianul „Pandurul”,  ,,Petiție pentrusalvarea pădurii Drăgoeni. Opriți defrișările!” în cotidianul Gorjeanul, ,,Petiție pentru salvarea Pădurii Drăgoieni. O poțisemna și tu! ”, în  Impact de Gorjși

,,Pădurea seculară de lângă Târgu Jiu va fităiată” publicat pe site-ul realitateadegorj.net, pentru corecta informare aopiniei publice, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoareleprecizări:

Pădurea de la Drăgoieni, face parte din Trupul de pădure Valea Amaradia(identificat, conform amenajamentului silvic în UP V Dănești și care include nouăunități amenajistice: u.a. 173A, u.a 173B, u.a. 174A, u.a. 174B, u.a. 174C,u.a. 175A, u.a.175B, u.a.175C și u.a. 175D).

Trupul de pădure Valea Amaradia are o suprafață totală de circa 300hectare, din care 25,5 hectare sunt în proprietatea publică a statului, înadministrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic TârguJiu, subunitate a Direcției Silvice Gorj. Diferența de aproximativ 275 hectare deeste pădure aparținând altor deținători, persoane fizice sau juridice.

Pădurea de la Drăgoieni este formată din două arborete, denumite dinpunct de vedere tehnic, unități amenajistice – u.a.:

  1. Arboretul de cvercinee (stejari), în vârstă de circa 125 ani, inclus în u.a. 173B, cu suprafața de 5,89 hectare și încadrat în Categoria funcțională 1.4.a (arboretele constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaționale) unde, primăria Târgu Jiu a organizat acțiuni dedicate zilei de 1Mai și unde a avut loc și acțiunea de ecologizare desfășurată cu ocazia Zilei Pământului, în data de 22 aprilie a.c., la care a participat ministrul apelor și pădurilor, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, reprezentanți ai autorităților locale și voluntari. Conform categoriei funcționale din care face parte, în acest arboret lucrările de recoltare a masei lemnoase nu sunt permise și nici nu s-au efectuat.

Aceastăporțiune îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi amenajată că pădure-parc.În situația în care Primăria municipiului Târgu Jiu își arată interesul pentruun astfel de demers, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va sprijini acestproiect.

  1. În imediata vecinătate a parcelei menționată mai sus, este amplasat arboretul decvercinee (stejari), în vârstă de circa 125 ani, inclus înu.a. 173A, cu o suprafață de 7.86 hectare, în care amenajamentul silvic a prevăzut și permis lucrări de recoltare a masei lemnoase.

Menționămfaptul că amenajamentul silvic cu prevederile menționate mai sus a fost aprobatprin O.M. 251/03.04.2017, în urma unorproceduri ce au presupus și obținerea avizelor de mediu.

Astfel, întrucât în această suprafațălucrările de regenerare a pădurilor erau prevăzute a se efectua pe calenaturală, pentru a valoriza prognoza de fructificație, din acest an, la stejari,s-au efectuat lucrări de însămânțare pentru o nouă generație de arbori. Acesttip de lucrări se face prin rărirea arboretului pentru a favoriza luminareaarborilor în vederea declanșării fructificației, simultan cu crearea condițiilorpentru răsărirea plantulelor din noua generație.

Precizăm că recoltarea masei lemnoase dinaceastă parcelă este autorizată, conform legislației silvice în vigoare, esteînregistrată în sistemul informațional integrat deurmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) sub nr.1332187 din 14.05.2019, iar valorificarea lemnului  s-a făcut prin licitație publică, așa cum neobligă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestierproprietate publică.

În concluzie, recoltarea masei lemnoase nu s-a făcut în amplasamentul încare au avut loc acțiunea de ecologizare din data de 22 aprilie a.c. și invitămpresa, la fața locului, pentru a constata acest lucru.

De asemenea, ne arătăm disponibilitatea permanentă de a ne deplasa lafața locului pentru a verifica sesizările cetățenilor preocupați, astfel încâtsă evităm apariția în presă a unor informații neconforme cu realitatea.

Conducerea Regiei Națională a Pădurilor – Romsilva afirmă că instituțiaeste transparentă și că depune toate eforturile pentru ca activitatea acesteiasă fie cunoscută publicului interesat, ca o componentă obligatorie a procesuluide gestionare sustenabilă a pădurilor proprietatea publică a statului înadministrarea acesteia.

BIROULDE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

București, 26.06.2019