Reuniunea directorilor responsabili cu managementul apelor și a mediului marin din statele membre UE

În marja deținerii de către România aPreședinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor aorganizat în perioada 13-14 iunie 2019, la Constanța, Întâlnirea directorilor responsabili cu managementulapelor și mediului marin din statele membre UE.

În cuvântul de deschidere, secretarul destat pentru Ape din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor,  Adriana Petcu, a menţionat că „ImplementareaDirectivei Cadru Apă și a Directivei Cadru ”Strategia pentru mediul marin” suntprincipalele motoare ale politicii din domeniul apei și a mediului marin. Amfacut pași importanți spre o mai bună înțelegerea acestui domeniu, pentruevaluarea presiunilor și a impactului lor asupra acestui mediu și pentrudezvoltarea și punerea în aplicare a Programelor de măsuri. Cu toate acestea,pentru a îndeplini obiectivele celor două Directive Cadru trebuie să facem maimulte eforturi, chiar și după anul 2020.”

De asemenea, secretarul de stat AdrianaPetcu a subliniat faptul că „unul dintre cele mai importante obiectivepentru zona în care ne aflăm constă în îmbunatățirea cooperării regionalepentru Marea Neagră. În primul rând, dorim ca acțiunile noastre să convingătoate țările riverane Mării Negre de importanța Directivei Cadru ”Strategiapentru mediul marin”. De asemenea, vom continua demersurile noastre pentru caUniunea Europeana să devină Parte a Convenției pentru protecția Mării Negreîmpotriva poluării”.

În cadrul reuniunii de la Constanța s-audiscutat aspecte privind apa și mediul marin axate, în primaparte, pe Raportul Comisiei Europene privind implementarea Directivei Cadru Apași Directivei Cadru Inundații, raportul Agenției Europene de Mediu, precum șipe revizuirea legislației europene privind apa.

Ulterior,  au fost dezbatute aspecte privind implementareaDirectivei Cadru Apa și a Directivei Cadru ”Strategia pentru mediul marin” înscopul îmbunătățirii înțelegerii comune legate de probleme care vizeazăimplementarea celor două directive. Discuțiile s-au axat și pe acțiunilecoordonate privind prioritățile relevante din cadrul ciclurilor deimplementare, respectiv rezultatul evaluării globale privind cadrul dereglementare în domeniul apei (2019 WFD REFIT) și raportul de evaluare apunerii în aplicare a Directivei Cadru ”Strategia pentru mediul marin” realizatde Comisia Europeană, conform prevederilor art. 20.

Tot în cadrul acestei reuniuni, în datade 15 iunie 2019, directorii responsabili cu managementul apelor și mediuluimarin din statele membre UE  au realizato vizită de lucru în Delta Dunării, județul Tulcea.