ZIUA PORȚILOR DESCHISE la ROMSILVA

        Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și-a deschis porțile publicului larg printr-un eveniment de amploare, organizat marți, 11 iunie, la sediul central și la nivelul tuturor direcțiilor și ocoalelor silvice, administrațiilor de parcuri naționale și naturale administrate de Romsilva și al hergheliilor de stat.

            La evenimentul găzduit de directorulgeneral, Gheorghe Mihăilescu și de personalul de la sediul central al Romsilva,au participat: Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, Alexandru Stănescu,președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară șiservicii specifice din Camera Deputaților, Alexandru Lucian Curtu, decan alFacultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere de la UniversitateaTransilvania din Brașov, Silviu Geană, președintele Federației Sindicatelor dinSilvicultură ”Silva” și elevi și studenți curioși și pasionați de natură.

            ”Romsilva, o companie altfel decâto știai!” a fost tema din acest an pentru Ziua Porților Deschise, iarsediul Regiei a fost vizitat de peste 500 sute de bucureșteni, de toate vârstele,printre care peste 200 de copii.

Echipaorganizatorică din cadrul Romsilva le-a prezentat vizitatorilor, în specialcelor mici, într-un mod atractiv și interactiv, secțiuni reprezentative din activitățilecurente, pentru ca aceștia să cunoască organizația,produsele și serviciile, direct de la sursă.

Plimbareacu trăsura trasă de cai, caii expuși la padocul amenajat și fazanii au făcutdeliciul celor mici, iar cei mai mari au vizitat, însoțiți de ghizi, pădureaparc care înconjoară Regia, pepiniera în miniatură care prezintă drumul unei păduride la sămânță la maturitate, expoziția de flori și puieți ornamentali, standul cumiere marca proprie și, nu în ultimul rând târgul cu produsele tradiționale specificecomunităților locale de pe raza parcurilor naționale și naturale administratede Romsilva.

            Grupurile de oaspeți au vizitat birourilede la sediul central al Regiei, sala de conferințe și Complexul hotelier Silva,iar în încheierea evenimentului, au participat la o tombolă, câștigătoriiurmând să efectueze un sejur în una din cabanele silvice ale Romsilva.

RegiaNațională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane de hectareproprietatea publică a statului, din care 80% sunt certificate la nivelinternațional, 22 de parcuri naționale și naturale cu o suprafață cumulată depeste 850 de mii de hectare, precum și 12 herghelii de stat și patru depozitede armăsari.