Pădurarii din Europa s-au întâlnit la Gura Humorului

În marja deținerii de către România aPreședinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor aorganizat în perioada 5-6 iunie 2019, la Gura Humorului, în județul Suceava, Reuniuneadirectorilor generali din UE în domeniul pădurilor. Evenimentul a pus accent peadaptarea la schimbările climatice și exploatarea durabilă a pădurilor, încontext național și internațional și a reunit 100 de participanți din 19 statemembre ale Uniunii Europene, precum și din instituții internaționale, europeneși naționale.

În cuvântul de deschidere, secretarul destat pentru păduri din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Daniel-ConstantinCoroamă, a menţionat că „În contextuleuropean actual, Strategia forestieră a UE reprezintă un cadru de referințăesențial pentru facilitarea coerenței și coordonării politicilor UE și alestatelor sale membre, în conformitate cu principiile de gestionare durabilă apădurilor”.

De asemenea, secretarul de stat Daniel-ConstantinCoroamă a subliniat faptul că ”îmbunătățireacoordonării și comunicării între autorități și între state va conduce la o maibună înțelegere a potențialului oferit de pădure pentru producția și consumuldurabil de lemn și produse nelemnoase și pentru contribuția acestora laîndeplinirea mai multor obiective de dezvoltare durabilă”.

Având în vedere faptul că agendaeuropeană de mediu în perioada următoare, inclusiv pentru anul 2019, puneaccent pe adaptarea la schimbările climatice și pe exploatarea durabilă apădurilor, în prima zi a reuniunii a fost prezentat contextul național,respectiv pădurile și silvicultura în România, iar ulterior discuțiile aucontinuat cu o sesiune privind protejarea pădurilor seculare și conservareabiodiversității. În încheierea dezbaterilor, a  fost abordat contextul internațional prinprezentarea elementelor comune ale Strategiei forestiere a UE și ale aleprocesului Forest Europe în ceea ce privește cadrul general pentru gestionareadurabilă a pădurilor.

În cea de-a doua zi a acestei reuniuni, participanțiiau efectuat o vizită de lucru în Codrii Seculari Slătioara, județul Suceava.