România și Republica Serbia, un nou acord de cooperare în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, și ministrul agriculturii, silviculturii și gospodăririi apelor din Republica Serbia, Branislav Nedimovic, au semnat miercuri, un nou Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere. La ceremonia de semnare, care s-a desfășurat la Palatul Parlamentului, din partea României au mai participat și secretarul de stat pentru Ape, Adriana Petcu, directorul general al D.G. Ape, Olimpia Negru, directorul Direcției Afaceri Europene și Relații Internaționale, Corina Aldea, și Titu Bojin, director ABA Banat. Din delegația sârbă au făcut parte Nataša Milić, director interimar al Direcției Republicane pentru Ape, Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, Igor Grabez și Vedrana Ilic consilieri din cadrul aceluiași minister. De asemenea, la eveniment a participat și E.S Branko Branković, Ambasadorul Republicii Serbia în România.

Scopul acestui acord este cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere pentru rezolvarea de comun acord a tuturor aspectelor pentru care sunt interesate ambele sau una dintre părţile semnatare, precum şi stabilirea condiţiilor organizatorice, instituţionale şi economice de cooperare.

Cele două țări vor face schimb de informaţii în domeniile care fac obiectul acordului, vor realiza consultări şi activităţi comune pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere și își vor acorda ajutor reciproc în timpul producerii fenomenelor hidrologice periculoase sau în timpul unor poluări accidentale ale resurselor de apă, pentru înlăturarea pericolului şi restabilirea situaţiei.

De asemenea, în scopul implementării obiectivului şi în conformitate cu prevederile acordului de cooperare se înfiinţează Comisia româno–sârbă pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere.

Acest moment este unul foarte important pentru relațiile noastre de colaborare și reprezintă încununarea activităților comune desfășurate la nivel de experți. Acordul va asigura cadrul pentru continuarea și amplificarea cooperării dintre țările noastre în domeniul managementului apelor, cooperare desfășurată cu succes pe parcursul ultimilor 65 de ani. Așa cum ne arată experiența acestei lungi colaborări, apele nu cunosc granițe și este necesar ca pentru protecția și utilizarea durabilă a celei mai valoroase resurse naturale, să asigurăm un cadru adecvat de colaborare bilaterală care să ne permită coordonarea activităților de management integrat al resurselor de apă” a menționat ministrul apelor și pădurilor.

Demnitarul a subliniat, totodată, faptul că această colaborare este cu atât mai importantă în condițiile în care ”aproape în fiecare zi vedem efectele schimbărilor climatice care au un impact major asupra resurselor de apă și care formulează necesitatea stabilirii și implementarea  unor măsuri de adaptare, astfel încât să putem reduce cât mai mult posibil efectele asupra populației și economiei din țările noastre”.

Ministrul Ioan Deneș a mulțumit omologului său sârb pentru buna colaborare la nivel bilateral și regional, în cadrul Convenției pentru protecția fluviului Dunărea, precum și pentru cea la nivel global în cadrul Convenției privind protecția și utilizarea durabilă a cursurilor de apă transfrontieră și lacurilor internaționale.

Ministrul agriculturii, silviculturii și gospodăririi apelor din Republica Serbia, Branislav Nedimovic a subliniat, la rândul său importanța semnării acestui nou acord de colaborare dintre cele două țări, mai ales acum când sunt zone afectate de inundații iar ”apa nu cunoaște granițe”.

Menționăm că până la această dată colaborarea dintre cele doua țări s-a realizat în baza acordului semnat la data de 7 aprilie 1955, la Bucureşti – “Acordul între R.P. Romană si R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat”.