Programul de stimulare a angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară se derulează pe perioada 2018-2020 și vine în sprijinul angajatorilor prin realizarea unui instrument de susținere financiară care să ofere acestora posibilitatea de a angaja forță de muncă tânără în sectoarele menționate. Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30 milioane lei.

Angajatorul care face dovadaangajării a doi tineri cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv beneficiază deurmătorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

a) 1.000 lei pentru persoanelecu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvaculturăși/sau industrie alimentară;

b) 750 lei pentru persoanelecu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formareprofesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sauindustriei alimentare;

c) 500 lei pentrupersoanele fără studii.

Angajatorii au obligația de a încheiacu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normăîntreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12luni. Tânărul angajat beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venitaferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncăîncheiat în cadrul Programului. Pentru cei interesați, înscrierea în Program seface până la data de 31 decembrie 2020.

În ceea ce privește alte programe de sprijin financiar derulate prin D.A.J. Buzău, amintim Programul de sprijin pentru tomatele cultivate în sere sau solarii, aflat în al treilea an de implementare, ce a fost modificat datorită condițiilor meteo nefavorabile prin prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate în spații protejate până la data de 15 iunie 2019. În județul Buzău au primit până în prezent ajutorul de minimis un număr de 30 de producători agricoli din cei 665 înscriși în Program. Valoarea totală a sumelor virate în conturile beneficiarilor este de 90.000 euro (41.974,20 lei).

În Programul de susţinere a producţiei de usturoi, s-au înscris un numărde 48 de solicitanți însumând o suprafață totală de 93,89 ha, ceea ce situeazăJudețul Buzău pe primul loc în țară. Valoarea sprijinului financiar este de 13.950lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha.