Intervențiile Administrației Naționale „Apele Române” în zonele vizate de avertizările hidrologice

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat cantități importante de precipitații, sub formă de aversă, în spațiile hidrografice Someș, Tisa și Mureș, în județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș și Mureș: Mureșenii Bârgăului 58 l/mp, Budacu de Jos 45,2 l/mp, Sângeorz Băi 43, 8 l/mp, Domnești 38,6 l/mp, Borla 30,5 l/mp, Moisei 47,7 l/mp, Vișeul de Sus 33,8 l/mp, Band (r. Lechința) 31 /mp, Stânceni 31,4 l/mp. Au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase în general aceleași areale vizate de avertizări și în perioada 15-16 mai 2019.

Cantitățile mari de precipitații,căzute într-un interval de timp relativ scurt au condus la activareatorenților, scurgeri importante de pe versanți și creșteri de niveluri pecursurile de apă cu depășirea cotelor de apărare pe râurile  Șieu, Budac, Zalău, Someșul Mare, Turț, Sălăuța,Ilva, Bârgâu, Mureș.

În cursul dimineții s-audepășit cotele de pericol la SH Budacu de Jos (r.Budac) CP+57 cm, SH Borla (r.Zalău ) CP+66 cm, SH Gherța Mare (r.Turț) CP+48 cm.

În acestinterval au fost emise de către hidrologi mai multe atenționări/avertizărihidrologice: 1 Atenționare hidrologică pentru fenomene imediate, 4 Avertizărihidrologice pentru fenomene hidrologice imediate – Cod Portocaliu și oAvertizare hidrologică pentru fenomene hidrologice imediate – COD ROȘU pentrubazinul hidrografic Șieu.

În prezent,sunt încă în vigoare următoarele avertizări hidrologice:

  • Avertizarea hidrologică pentrufenomene imediate – Cod Portocaliu, emisă pentru râurile mici din bazinulhidrografic Crasna – afluenții aferenți sectorului amonte de SH Craidorolț, cuvalabilitate 21.05.2019, ora 8,20 – 21.05.2019, ora 16:00;
  • Avertizarea hidrologică la nivelnațional nr.17/20.05.2019 – Cod Galben, pentru bazinele hidrografice Tisa, Vişeu, Iza,Tur, Crasna, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava,Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Siret, cuvalabilitate 20.05.2019, ora 14,00 – 21.05.2019, ora 24:00

PersonalulA.N. „Apele Române” monitorizează toate cursurile de apă vizate de avertizărilehidrologice în vigoare şi acţionează prin formaţiile de intervenţie cuutilajele din dotare acolo unde situația o impune.  Totodată, sunt pregătite să intervină toateutilajele din cadrul ANAR pentru deblocarea albiilor şi asigurarea secţiunilorde scurgere.  

Lucrărilede gospodărire a apelor şi construcţiile cu rol de apărare împotrivainundaţiilor funcţionează în parametrii normali, în conformitate cu prevederileRegulamentelor de Exploatare.

Intervenții Sistemele de Gospodărire a Apelor(SGA) Bistrița – Năsăud șiSălaj

SpecialiștiiSGA Bistrița – Năsăud, sub coordonarea Comitetului Județean pentru Situații deUrgența Bistrița – Năsăud, a Inspectoratului Județean pentru Situații deUrgența Bistrița – Năsăud, împreună cu autoritățile locale, au intervenit pentrulimitarea efectelor inundațiilor în localitățile afectate, prin îndepărtareablocajelor la poduri și podețe, pomparea apei din beciuri și grădini.  

Tot personaluloperativ este în teren, la ora actuală se intervine cu utilajale din dotare, înlocalitățile Sântioana și Bârla din comuna Mărișelu, în localitatea Budacul deJos, comuna Budacul de Jos, precum și în zona podului Domnești. În cursul zileide 20 mai s-a intervenit și în localitatea Sângeorz Băi pentru limitareaefectelor inundațiilor.

O situațiesimilară se înregistrează și în județul Sălaj. Ca urmare a depașirii Cotei de Pericol pe râul Zalăula SH. Borla, pesonalul SGA Sălaj intervine pentru deblocarea podului CFR înlocalitatea Sărmașag.

În prezent seintervine și pe râul Tisa, în județul Maramureș, în zona localității Teceu pentru asigurarea subtraversărilorși punerea în siguranță a sectorului îndiguit.

Pentruîntărirea capacității de intervenție în spațiul hidrografic Someș – Tisa aufost relocate mijloace de intervenție și utilaje din dotarea ABA Crișuri și ABAMureș.

 Tot personalul SGA este în teren pentru a monitorizaevoluția evenimentelor și a stabili zonele unde se impun intervenții pecursurile de apă în vederea asigurării secțiunii de scurgere.

Directorul General al A.N. „Apele Române”, VictorSandu, a dispus Administrațiilor bazinale de Apă și unităților din subordine, caechipele de intervenție să rămână în teren până la normalizarea situației în zonele afectate deinundații, iar dacă situația o impune, să ceară suplimentarea cu personal șimijloace tehnice de intervenție.

Specialiștii A.N. „Apele Române” solicită populației sănu traverseze cursurile de apă și să nu desfășoare activități în zoneleadiacente albiilor acestora,  în perioadeleîn care sunt emise coduri meteorologice și hidrologice.

Compartiment Comunicare și Relaţiicu Presa

e-mail: birou.presa@rowater.ro;biroupresa.apeleromane@gmail.com