Secretarul de Stat pentru Ape, Adriana Petcu, a participat la sesiunea Comisiei hidrotehnice româno-ungară în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

Cea de-a XXX-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră s-a desfășurat la Gyula, Ungaria, în perioada 14 – 17 mai 2019.

Delegaţia română a fost condusă de secretarul de stat pentru Ape, Adriana Petcu, din cadrul MinisteruluiApelor şi Pădurilor, în calitate de Împuternicit Guvernamental pentru aplicareaAcordului hidrotehnic româno-ungar.

Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluseproblemele privind colaborarea celor două Părţi în domeniul gospodăririiapelor, iar în cadrul întâlnirii s-a analizat modul de realizare a sarcinilorstabilite de Comisie la Sesiunea a XXIX-a,  modul de îndeplinire a obligaţiilor carerezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şiactivităţile desfăşurate, până la Sesiunea a XXX-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor,urmărirea calităţii apelor de frontieră pe bază de analize sistematice (efectuateseparat şi în comun), schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şiavertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precumși urmărireafuncţionalităţii lucrărilorhidrotehnice.

În cadrul întâlnirii a fost convenit și semnat la 17 mai 2019, la Gyula, ProtocolulSesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.

Hotărârile stabilite de comun acord prin Protocolul Sesiunii a XXX-a aComisiei hidrotehnice reprezintă sarcinile pe care Părțile le au de îndeplinitîn următorul an de activitate.

Aceste întâlniri în domeniul gospodăririi apelor, sedesfășoară în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul RepubliciiUngare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor defrontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003; acesta a intrat învigoare la data 17 mai 2004, exact acum 15 ani, fiind aprobat prin HG 577/2004.