13 – 19.05.2019 – Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV)

Săptămâna 13 – 19.05.2019este sărbătorită în întreaga țară, de către organizațiile și instituțiilepublice care implică voluntarii în serviciile pe care le oferă comunităților, dreptSăptămâna Națională a Voluntariatului (SNV).

În cadrul SăptămâniiNaționale a Voluntariatului, Consiliul Județean Buzău a luat inițiativa de a implementa,împreună cu Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău și cu Direcția Generală deAsistență Socială și Protecția Copilului Buzău, o serie de activități, în vederea promovării dezvoltării durabileîn comunitatea locală, prin proiectul Poveștile de altădată”.

În cadrul acestui proiect, se vor desfășura următoarele acțiuni:

1. Amenajarea de către elevii Liceului de Arte ”Margareta Sterian”Buzău, împreună cu profesorii lor coordonatori, a unor spații interioare la:

– Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități Buzău: Centrulrezidențial ”Floarea-Soarelui” și ”Floare de Colț”;

– Serviciul Module rezidențiale de tip familial: Apartamentul”Liceenii”.

2. Susținerea unui spectacolartistic, intitulat “Împreună”, la salade festivități a Consiliului Județean Buzău, în data de 17.05.2019, între orele1200-1400, în care elevii Liceului de Arte ”MargaretaSterian” Buzău vor desfășura următoarele activități artistice:

  • dans clasic,
  • piesă de teatru,
  • concert muzică clasică (muzicainstrumentală susținută de orchestrele liceului);
  • muzică ușoară;
  • muzică tradițională;
  • intrepretare modernă a unorpiese muzicale de către corul liceului;
  • muzică de film și de deseneanimate (asigurată și prin instrumente).

”Împreună cu partenerii noștri, vom aduce în spații careaparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului lucrărilerealizate cu multă pasiune de elevii Liceului de Arte ”Margareta Sterian”, carevor organiza și un spectacol de muzică clasică în Sala Mare a Consiliul Județean Buzău. Liceul de Arte ”Margareta Sterian„ este un partenerimportant al Consiliului Județean Buzău, care ne sprijină în organizareatuturor evenimentelor culturale.”, a declaratpreședintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Raportat la volumul șicomplexitatea lucrărilor de pictură, care vor decora spațiile interioare ale locațiilormenționate, activitatea de voluntariat va continua și după încheierea SNV,respectiv până la data de 14.06.2019, în vederea atingerii scopului propus.

SNV este un eveniment anualinițiat de Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat,eveniment care se află la cea de-a 18 ediție.

Acest eveniment național are loc anual, în a treia săptămână alunii mai și este menit să mobilizeze cât mai multe entități publice șiprivate, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinulși implicarea comunității în acțiuni de voluntariat și pentru a recunoaștepublic activitatea voluntarilor.

La nivelul județului Buzău,inițiativa de înscriere a evenimentului în Calendarul de activități pe anul2019, a avut drept obiectiv principal consolidarea eforturilor de protecție șisalvare a patrimoniului cultural. Rezultatul scontat al acestei acțiuni esteacela de asigurare a conexiunii între voluntariat și dezvoltarea durabilă acomunității.