Reconfirmare standard de certificare al managementului la Romsilva

Auditorii internaționali aparținând organismului SoilAssociation confirmă menținerea certificării managementuluiforestier pentru pădurile proprietate publică a statului administrate de RegiaNațională a Pădurilor – Romsilva.

Astfel, în perioada ianuarie – mai a.c., Regia Națională aPădurilor – Romsilva a fost auditată, prin mai multe misiuni în teren, despecialiștii organismului de certificare care au constatat îndeplinirea curezultate foarte bune a tuturor cerințelor acestor standarde.

            „În cadrul auditului, am urmărit respectareaaspectelor legislative naționale și internaționale, la care România este partesemnatară, dar și modul în care sunt identificate și menținute elementele debiodiversitate prin implicarea comunităților locale și a altor factoriinteresați. Rezultatele au fost unele pozitive, iar recomandarea echipei deaudit a fost aceea de menținere a certificatului pentru management forestier”,au specificat Janette McKay și Marius Turtică, auditori Soil Association.

De la începutul acestui an, procesul de certificare lastandarde internaționale a fost extins la ocoalele silvice Ulmeni, SighetuMarmației și Șomcuta Mare din cadrul Direcției Silvice Maramureș, pentru osuprafață cumulată de peste 16.000 hectare.

Astfel, suprafața pădurilor proprietate publică a statuluicare deține certificarea managementului forestier la standarde internaționale acrescut la 2.485.912 hectare, ceea ce reprezintă 79,5% din suprafața pădurilorde stat administrate de Romsilva.

Certificarea managementului forestier la standardeinternaționale reprezintă garanția că pădurile administrate sunt gestionatedurabil, conform celor mai stricte standarde și norme din silvicultură. Deasemenea, certificarea oferă siguranța că lemnul are o proveniență certă șilegală.

Organismul internațional de certificare verifică anual, înteren, respectarea cerințelor specifice standardului de certificare.

Primele demersuri pentru certificarea managementuluiforestier la standarde internaționale au fost inițiate de Romsilva în urmă cu 19ani, suprafața pădurilor certificate crescând, în timp, de la 1 milion dehectare în anul 2004, la 2,48 milioane de hectare în prezent.

            Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului și 22 de parcurinaționale și naturale cu o suprafață de aproximativ 850 de mii de hectare.

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA