O delegație a Ministerului Apelor și Pădurilor a efectuat o vizită de lucru în județul Brașov

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, s-a aflat joi într-o vizită de lucru în județul Brașov. Demnitarul a fost însoțit de directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA, Gheorghe Mihăilescu, consilierul Costică Sofronie, directorul Administrației Bazinale de Apă(ABA) Olt, Ștefan Prală, și directorul Sistemul de Gospodărire de Apelor(SGA) Brașov, Mihai Uță. De asemenea, delegația Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) a fost însoțită  și de senatorul de Brașov Marius Alexandru Dunca.

Delegația a inspectat obiectivul „Reabilitaredig apărare pe râul Olt la Comăna”, care are o valoare totală de 1,7 milioanede lei; din aceasta, suma de 1,175 milioane de lei a fost acordată în regim deurgență, conform H.G. 582/2018. Scopulacestui obiectiv este reabilitarea a 3,594 km din digul afectat de inundații;în 2018, lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe dig s-au executat dejape 2,708 km dig. Lucrările vor fi finalizate peste trei luni.

Tot la Comăna, în zona lucrăriihidrotehnice, lucrători ai ABA Olt au început și o operațiune de colectare adeșeurilor plutitoare aduse de viiturile produse în perioada anterioară.

La locul obiectivului, ministrul a fostîntâmpinat de primari ai mai multor localități din zonă, riverane Oltului,prilej cu care demnitarul le-a solicitat ca în parteneriat cu ABA Olt să se alătureacestei acțiuni de ecologizare a malurilor râului.

Vizita de lucru a continuat cu inspectarealucrării „Întreținere apărare mal Timiș Sec la Brașov, pârâu Timiș, UAT Brașov”.Au fost realizate lucrări de construcție în regim de urgență pentru înlăturareaefectelor inundațiilor produse în perioada iunie-iulie 2018. Valoareainvestiției a fost de aproximativ 600 de mii de lei. Lucrarea a fost necesarăpentru protejarea locuitorilor din această zonă care erau expuși riscului laviituri. În cazul în care lucrările nu ar fi fost executate, eroziunea maluluiar fi favorizat ca, în cazul foarte probabil al producerii de viituri, suprafețeimportante de teren, locuințe și obiective social-economice să fi fost gravafectate. Astfel, au fost executate în regim de urgență 204 m de ziduri debeton, 50 m pereu de beton, traverse etc.

O altă investițiederulată de MAP, prin ANAR, în județul Brașov, este „Regularizare pârâu Turcu pesectorul Bran-Făgăraș – confluență cu pârâul Bârsa”. Valoarea totală a lucrării,care a debutat în 2019 și se va finaliza anul viitor, este de 8,96 milioane delei; se vor executa 8 km de recalibrare a albiei și 3,46 km consolidări de mal.

De asemenea, au fost propuse sprefinanțare trei proiecte în puncte critice:

1.„Protecții mal râu Olt, sector Sânpetru– Racoș – diguri remu pârâu Bârsa, pod DC 42”, cu o valoare a investițieipropusă de 1,4 milioane de lei. Este prevăzută realizarea a câte 900 de m de protecțiipe ambele maluri.

2.„Protecții de mal râu Olt sectorSânpetru-Racoș, comuna Augustin, gara CFR, comuna Apata Dealul Rotund, comunaOrmeniș – gara CFR.” Valoarea investiției propusă este de 257 mii de lei și se vaexecuta reprofilarea albiei pe o lungime de 1,9 km.

3.„Consolidare de mal pârâu Homorodu Mare,sector Ionești, amonte comuna Homorod”, a cărei valoare propusă este de 1,7 milioanede lei și se vor executa 2.300 consolidări de mal și 20 de praguri.

Vizita de lucru a ministrului apelor și pădurilor s-aîncheiat la Săcele, unde la sediul primăriei a avut loc o întâlnire cu primaridin județul Brașov și la care au participat și  silvicultori și reprezentanți ai Apelor Române.Cu acest prilej, ministrul Ioan Deneș le-a prezentat investițiile derulate deMAP în domeniile de responsabilitate. Totodată edilii prezenți au semnalat problemelecu care se confruntă, primind răspuns direct și imediat de la factorii care aucompetență în rezolvarea acestora.

În ceea ce privește domeniul păduri, pentru anul2019, a fost alocată suma de 1,4 milioane de lei pentru lucrările de regenerarea pădurilor, care se vor realiza pe o suprafață de 66 hectare.

Suma totală alocată în acestan pentru județul Brașov este de 11,9 milioane de lei, din care: în domeniul gospodăririi apelor – 10,5 milioanede lei, iar în domeniul păduri – 1,4 milioane de lei.

De asemenea, în domeniul poluării cu nutrienți, seva construi câte o platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiuluide grajd în localitățile: Bod(în valoare de 1,8 milioane de lei, cu TVA), Drăguș(învaloare de 1,6 milioane de lei, cu TVA), Jibert (în valoare de 1,5 milioane de lei,cu TVA) și Șoarș (în valoare de 1,4 milioane de lei, cu TVA).

Direcția de Comunicare și Resurse Umane