Ministrul Ioan Deneș a inspectat investițiile din județul Argeș

O delegație a MinisteruluiApelor și Pădurilor, condusă de ministrul Ioan Deneș, a efectuat miercuri ovizită de lucru în județul Argeș. Demnitarul a fost însoțit de  directorul general al Administrației Naționale„Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, consilierul Costică Sofronie și directorulAdministrației Bazinale de Apă (ABA) Argeș – Vedea, Bogdan Florian Gorunescu. Dinpartea autorităților locale, delegația a fost însoțită de prefectul județuluiArgeș, Emilian Dragnea, președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin DanManu, senatorul Șerban Constantin Valeca și eurodeputatul Maria Gabriela Zoană. 

Dimineață,la sediul Prefecturii Județului Argeș,a avut loc o ședință de lucru în care s-au discutat probleme legate dedomeniile aflate în responsabilitatea Ministerului Apelor și Pădurilor(MAP). Ulterior,delegația s-a deplasat în teritoriu pentru a inspecta mai multe obiective deinvestiții derulate de MAP în acest județ.

Primul punctvizitat a fost Barajul Prundu, obiectivul„Reparație pod baraj Prundu”, lucrare realizată cu surse proprii ale ABA Argeș –Vedea, pentru care în 2019 a fost alocată suma de 300.000 de lei.

În continuare, înlocalitatea Căteasca, directorul ABAArgeș – Vedea a prezentat obiectivul de investiții „Amenajarea râului Argeș pesectorul baraj Golești – baraj Ogrezeni, în vederea stabilizării albiei, județeleArgeș, Dâmbovița, Giurgiu”, ale cărui lucrări vor începe în 2019, din fondurialocate de la bugetul de stat. Următorul obiectiv inspectat a fost „Regularizarerâu Cotmeana la Lunca Corbului și Pârâu Vârtej, afluent al râului Cotmeana înlocalitatea Băbana”, care are o valoare totală de 5,9 milioane de lei. Lucrărilecare constau în amenajarea albiei pe o lungime de 6,18 km, sprijiniri și consolidăride mal pe o lungime de 1, 533 km, vor fi finalizare în acest an.

Apoi, delegațias-a deplasat în localitatea Bascov,unde este în derulare obiectivul de investiții „Regularizare pârâu Bascov,amonte confluența cu râul Argeș”, o lucrare în valoare totală de 7,05 milioanede lei. Termenul de finalizare este 2019 și este prevăzută amenajarea a 25,5 km de albie și execuția a 2,13 km de protecțiede  mal. Tot în aceeași zonă, la Barajul Bascov, ministrul a avut o discuțiereferitoare la pregătirea lacului Bascov pentru desfășurarea Campionatuluimondial de tineret și juniori de kaiac – kanoe. Ministrul Ioan Deneș i-a cerutdirectorului ABA Argeș-Vedea  să colaborezepermanent cu autoritățile locale și alți factori implicați în organizarea acestuieveniment foarte important pentru imaginea României. Totodată, i-a solicitat directoruluigeneral al ANAR să monitorizeze personal și permanent modul în care sedesfășoară lucrările de pregătire, astfel încât, la 1 august, data începerii Campionatului,lacul Bascov să se prezinte în cele mai bune condiții.

Delegația s-adeplasat, ulterior, în comuna Budeasa, la obiectivul „Regularizare pârâuBudeasa, comuna Budeasa – zona de debușare în rigola mal drept, acumulareMărăcineni”.  Valoarea totală ainvestiției este 3,7 milioane de lei, și va fi realizată de ABA Argeș-Vedea, dinsurse proprii, în cursul aceastui an. Lucrările constau în amenajarea a 3,66 kmde albie și realizarea a 1,2 km de protecție de mal.

Deși nu se aflaîn programul vizitei de lucru, ministrul Ioan Deneș s-a deplasat în comunaMicești pentru a analiza la fața locului situația creată de viitura din searazilei de 6 mai.( Mai multe detalii aici http://apepaduri.gov.ro/zona-calamitata-de-viitura-produsa-pe-6-mai-in-comuna-micesti-inspectata-de-ministrul-apelor-si-padurilor/).

Dupăvizitarea zonei calamitate, delegația s-a deplasat în localitatea Mihăești, unde a inspectat lucrările dela obiectivul de investiții „Extindere și reparație Regularizare Valea Drăghici”,cu o valoare de 4 milioane de lei, bani de la bugetul de stat. Lucrarea, carese va finaliza în acest an, prevede realizarea a 12 m de consolidare de mal, a 10metri  de subzidire zid de sprijin, adouă praguri de fund și amenajarea albiei pe o lungime de 10 km.

Pe parcursulvizitei în teritoriu, delegația MAP a fost întâmpinată de primarii localitățilorîn care se află obiectivele menționate anterior și au fost făcute declarații depresă.

MinisterulApelor și Pădurilor, pe lângă proiectele enumerate, mai derulează în județulArgeș și obiectivele „Regularizare și consolidare maluri râu Vedița în localitateaVedea”, cu o valoare totală de 2,6 milioane de lei și „Punerea în siguranță  baraj Golești”, cu o valoare totală de 8,5milioane de lei, ambele lucrări cu termen de finalizare în anul 2019.

În ceea ce privește domeniul păduri, pentru anul acesta au fost alocate fonduripentru: regenerarea pădurilor (1,76 milioane de lei) și drumuri forestiere (6,39milioane de lei).

Astfel,suma totală alocată în 2019 pentru județul Argeș este de 32,96 milioane de lei, din care în domeniul ape 23,62 milioane delei, iar în domeniul păduri  8,15 milioanede lei.

În ceea ceprivește Controlul Poluării cu Nutrienți a fost aprobat la finanțare cu 1,45milioane de lei obiectivul „Platformă de colectare și managementul gunoiului degrajd în comuna Rociu, satele: Șerbănești, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos șiRociu”.

Capacitateade stocare a platformei este de 2.116 mc/an gunoi de grajd, iar termenulprevăzut pentru finalizare a lucrărilor de construcție și livrarea echipamentelornecesare este anul 2020.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE