Vizită de lucru a ministrului Ioan Deneș în județul Ialomița

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a efectuat, vineri, o vizită de lucru în județul Ialomița. Demnitarul a fost însoțit de directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, și de directorul general al RNP ROMSILVA, Gheorghe Mihăilescu iar din delegație au mai făcut parte și directorul Administrației Bazinale de Apă Buzău, Marilena Stoian dar și directorii SGA Buzău și Direcției Silvice Ialomița.

Vizita de lucru a ministrului Ioan Deneș a început cu prezentarea, la Slobozia,a obiectivelor de investiții derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP),în acest an, în județul Ialomița. Suma totală alocată în 2019 pentru investițiile ce vor fi derulate de MAP înacest județ este de 9,53 milioane de lei. Pentru domeniul ape sunt alocați 2,44 milioane de lei iar pentru domeniul păduri – 5,09 milioane de lei (lucrări de regenerare a pădurilor – 4 milioanede lei, investiții din Fondul de Accesibilizare – 39 mii lei și investiții dela bugetul de stat – 1,05 milioane de lei). Totodată, ministrul Ioan Deneșa reamintit faptul că în ceea ce privește derularea proiectului ControlulIntegrat al Poluării cu Nutrienți (CIPN) în acest județ, platforma de compost existentăîn comuna Roșiori a fost dotată, în luna martie a acestui an, cu utilaje – untractor, două remorci, o mașină de împrăștiat gunoi, o cisternă vidanjă, unîncărcător frontal și un tocător de resturi vegetale. De asemenea, pentru UATCiochina licitația pentru contractarea lucrărilor de construcție pentru obiectivul “Platforma de colectare și managementul gunoiului de grajd înlocalitatea Ciochina” a fost lansată, urmând ca anul viitor investiția să fie finalizată. Cele douăobiective de investiții din cadrul proiectului CIPN însumează peste 2 milioanede lei.

La întâlnirea cu ministrul apelor și pădurilor, care s-a încheiat cu oconferință de presă, au participat prefectul județului Ialomița, Gigi Petre,senatorul Marian Pavel, deputatul Ștefan Mușoiu, precum și alți factori locali.

Ulterior, delegația condusă de ministrul apelor și pădurilor, însoțită deprefectul județului Ialomița, s-a deplasat în municipiul Fetești, unde a avutloc o întalnire cu primarul localității, Sorin Gafițoi. În cadrul întâlnirii,directorul ABA Buzău a prezentat obiectivul de investiții „Punerea în siguranță a liniei de apărare de la Dunăre pe sectorulidentificat cu risc tehnologic semnificativ”, investiție ce va fi finanțatăprin POIM și va fi implementată în două judeţe, respectiv Ialomița și Călăraşi.Valoarea totală estimată a proiectului este de 48,2 milioane de euro (cu TVA)din care 33,2 milioane de euro aferente județului Ialomița.

Lucrările, în acest județ, vor consta în:

  • Punerea în siguranță a digului de pe malul drept al fluviuluiDunărea, pe brațul Borcea, pe raza localității Stelnica. Aici lucrările propuse constau în reabilitarea diguluiexistent de la Bentu, cu stabilizarea malurilor și îndepărtarea șenalului navigabil,pe o lungime de 1000 ml, dar și realizarea unei linii de apărare la limitaintravilanului și încastrarea acesteia în digul existent printr-un dig, pe olungime de 800 ml.
  • Lucrări de apărare împotriva inundațiilor în municipiulFetești. Pentru apărarea localităţii Feteşti,respectiv a cartierului Buliga, sunt propuse realizarea a 6700 m de dig deapărare, parapet din beton în continuarea digului, pe o lungime de circa 600 m,dar și subtraversări pentru evacuarea apelor din incintă, în zonele canalelorde irigații existente.

Vizita de lucru a delegației conduse de ministrul Ioan Deneș s-a încheiatcu inspectarea zonelor cu puncte critice pe Brațul Borcea, km. 34 – zona Bentu,mal drept și zona intravilan Stelnica, mal stâng.