Barajul de la Siriu este sigur

Prefectul Județului Buzău, doamna Carmen Ichim, a luat act de apariția în mediul online a unui material de presă publicat de o agenție de știri din București care face referire la un risc iminent al ruperii Barajului Siriu, solicitând un punct de vedere din partea Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița cu privire la informațiile vehiculate.

Pentru corecta informare a opiniei publice, ABA Buzău-Ialomița face următoarele precizări:

– Barajul Siriu este realizat din materiale locale cu umpluturi de tip zonat și nucleu central de argilă, având o alcătuire constructivă în acord cu practica inginerească în domeniu, și a fost pus în funcțiune în prima etapă în anul 1988, aflându-se în continuare în faza de umplere experimentală;

– proiectarea obiectivului a ținut cont de calculele de rezistență și stabilitate în regim static și pentru solicitarea la cutremur, amenajarea hidrotehnică dispunând de un sistem de exploatare și urmărire a comportării în timp, conform prevederilor legale în domeniul siguranței barajelor;

– toate măsurătorile cuprinse în sistemul de monitorizare și control pun în evidență o comportare structurală normală a barajului, iar după ultima expertiză tehnică efectuată în anul 2015, a fost emisă o autorizație de funcționare în condiții de siguranță valabilă până în noiembrie 2020;

– Barajul Siriu dispune de un seismometru de scurtă perioadă (geofon) și o stație seismică analogică, urmând să fie echipat cu o stație seismică digitală și 4 accelerografe. Rezultatele monitorizării seismice sunt analizate și interpretate de către o firmă specializată;

– siguranța Barajului Siriu se află permanent în atenția specialiștilor ABA Buzău-Ialomița care elaborează anual rapoarte cu privire la comportarea în exploatare și rezultatele expertizelor legate de siguranța în exploatare a obiectivului.

Ca urmare, prefectul Carmen Ichim recomandă celor care redactează sau contribuie la propagarea în spațiul public a unor astfel de ”informații” să se documenteze apelând la surse oficiale, pentru a evita inducerea nejustificată a unei stări de teamă și nesiguranță în rândul cetățenilor.