Obiectivele de investiții, din județul Gorj, în valoare de 6,35 milioane de lei, inspectate de directorul general al ANAR, Victor Sandu

Directorul generalal Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit,luni, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o  vizită de lucru în județul Gorj. Dindelegație au mai făcut parte directorul general al RNP ROMSILVA, GeorgeMihăilescu, directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu Craiova (ABA), MarinTalău, directorul SGA Gorj, Ion Călinoiu și directorul Direcției Silvice,Ovidiu Cârstoc. Din partea autorităților locale au fost prezenți Prefectuljudețului, Ciprian Adrian Florescu, președintele Consiliului Județean Gorj,Cosmin-Mihai Popescu, precum și primari și parlamentari din județ.

Primul obiectiv de investiții inspectat a fost „Amenajare râuGilort în zona localității Novaci, județul Gorj”. Valoarea totală a investițieieste de 95,9 milioane de lei, lucrarea fiind impusă de cerinţa de a implementastructuri adecvate de prevenire și protecţie împotriva inundaţiilor pe sectorulde râu Gilort și pe afluenții de pe raza localităților Novaci și Pociovaliștea.Se vor realiza lucrări de amenajare a albiei constând în supraînalțareadigurilor existente, reabilitarea și punerea în siguranță a lucrărilorexistente, reconfigurarea malurilor erodate și consolidarea cu lucrări deprotecție dar și lucrări hidrotehnice de stabilizare a patului albiei, praguride retenție dar și sistemul de evacuare a apelor pluviale.

Următorul obiectivinspectat a fost „Amenajare pârâu Câlnic în zona localității Prigoria, Zorleștiși Călugareasa”. Valoarea totală a investiției este de 1,1 milioane de lei.Prin realizarea proiectului se vor reprofila albiile pe o lungime de 3 km, iar300 ml de maluri vor fi consolidați. Lucrarea va fi finalizată în cursulacestui an.

Ultimul obiectivinspectat a fost „Punerea în siguranță a prizei cu barare Rovinari”. Valoareatotală a investiției este de 12,4 milioane de lei. Lucrările au ca scop punereaîn siguranță a barajului și funcționarea lui la parametrii proiectați, prinreabilitarea pragului deversor, a disipatoarelor și a echipamentuluihidromecanic. Până în acest moment, proiectul este finalizat în procent de 90%,urmând a fi încheiat în luna decembrie a acestui an.

Reamintim că sumatotală alocată pentru domeniul ape, în acest an, pentru județul Gorj este de 6,35milioane de lei.

Tot luni, directorulgeneral al ANAR, Victor Sandu a participat la acțiunea de voluntariat pentruecologizarea pădurii Drăgoieni, din apropierea municipiului Târgu Jiu, organizatăde Romsilva, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sporturilor (MTS) pentrumarcarea Zilei Pământului 2019, sub sloganul „Fii Voluntar de Ziua Pământului”.La acțiunea de ecologizare a pădurii Drăgoieni au participat peste 400 devoluntari, printre aceștia fiind prezenți și 40 de copii de la Centrul Școlarpentru Educație Incluzivă Tg. Jiu, ai Asociației Cercetașilor Tradiționali Tg.Jiu, ai C.J Gorj, reprezentanți ai Direcției Județene pentru Tineret și SportGorj, ai Direcției Silvice Gorj și ai SGA Gorj.