Romsilva: Acțiune de igienizare de ZIUA PĂMÂNTULUI

Z

            Ziua Pământului a fost marcată luni, 22 aprilie, la nivel național,printr-o amplă acțiune de igienizare organizată de Regia Națională a Pădurilor –Romsilva și Ministerul Tineretului și Sportului.

            Ministrul Tineretului și Sportului,Constantin – Bogdan Matei, silvicultori din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor– Romsilva și Direcției Silvice Ilfov, președintele Federației Române de Rugby,Alin Petrache, componenți ai echipei naționale de rugby, precum și numeroșivoluntari, inclusiv juniori ai cluburilor sportive și elevi ai liceelor cu profilsportiv, au participat la igienizarea Pădurii Băneasa din București, iar MinistrulApelor și Pădurilor, Ioan Deneș, directorul general al Regiei Naționale aPădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, reprezentanți ai Direcției Județenepentru Sport și Tineret Gorj, silvicultorii Direcției Silvice Gorj și numeroși voluntariau participat la igienizarea pădurii Drăgoieni, în apropiere de municipiulTârgu Jiu.

            La nivel național, DirecțiileJudețene pentru Sport și Tineret în parteneriat cu Direcțiile Silvice au organizatluni pe raza ocoalelor silvice din structura Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva ample acțiuni de igienizare, la care au participat numeroși voluntari.

            Ziua Pământului este marcată anualpe 22 aprilie de peste un miliard de oameni din 193 de țări. Sărbătoareamondială a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în urmă cu zece ani,pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice dar și pentru a subliniadorința comună a statelor membre de dezvoltare echilibrată, stabilă, pentru unviitor mai curat și mai verde.

            Sărbătoarea își are originea înStatele Unite, în 1970, când senatorul american Gaylord Nelson împreună cunumeroși voluntari au organizat Ziua Pământului la care au participat peste 20de milioane de americani. Două decenii mai târziu, sărbătoarea a fost extinsăla nivel mondial, la care au participat peste 200 de milioane de oameni din 141de țări, cea mai mare manifestare pentru mediu la nivel mondial.

RegiaNațională a Pădurilor – Romsilva este implicată anual în numeroase acțiuni deigienizare a fondului forestier și a zonelor limitrofe, prin direcțiile silviceși administrațiile parcurilor naționale și naturale, la care participă numeroșivoluntari.

Acțiunea de igienizare a pădurilor și a zonelor limitrofe fonduluiforestier se dorește a fi un semnal de alarmă, dar și un îndemn adresat amatorilorde drumeții în natură, pentru a fi mai responsabili și atenți cu natura, să nu aruncedeșeuri în locurile de campare sau pe traseele turistice din păduri sau înparcurile naționale și naturale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România, din acestea, 2.471.053 hectare, adică aproape 80%, dețin certificarea managementului forestier în sistem internațional.