COMUNICAT privind întâlnirea organizată de Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău în localitatea Nehoiu

DÎn data de 27 martie 2019 la PrimariaOrașului Nehoiu a avut loc întâlnirea organizată de specialiștii Direcțieipentru Agricultură Județeană Buzău cu producătorii agricoli din zona de munte ajudețului, crescători de animale. Cu această ocazie a fost prezentat pe larg Programulde încurajare a activităţilor din zona montană, aprobat prin Legea nr.197/2018  – Legea muntelui, program pentrucare se alocă 1 miliard de euro peo perioadă de 10 ani, de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R. La întâlnireau participat și reprezentanți ai autorităților locale, dar și investitoriinteresați în crearea în zonă a unui centru de colectare a lânii.

          Programulde încurajare a activităţilor din zona montană include investiții pentru înființareade centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui, centre de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei, unități de capacitate micăpentru sacrificarea animalelor, stâne montane, centre de colectare șiprelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor sau a plantelormedicinale și aromatice. 

În viitorul apropiat laNehoiu va funcționa un Oficiu de Dezvoltare Montană subordonat Agenției Naționalea Zonei Montane, având ca principală misiune identificarea posibilităților deinvestiții în zona montană privind valorificarea produselor specifice, precum șistabilizarea populației în aceste zone.

          Dezvoltareadurabilă şi incluzivă a zonei montane reprezintă o prioritate a M.A.D.R. și presupunedezvoltarea activităţilor economice specifice, asigurând astfel păstrareatradiţiilor, a identităţii culturale, protejarea patrimoniului cultural,menţinerea biodiversităţii şi protejarea naturii şi a peisajelor, în vedereacreşterii atractivităţii şi calităţii vieţii în zonele montane.     

Director executiv D.A.J. Buzău,

Dr. ing.Florea Cosmin Nicolae