Canalul Bega va fi navigabil

La sediul Administrației Bazinale de Apă Banat, a fost semnat, miercuri, contractul de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului “Repararea  Infrastructurii de navigație a Canalului Bega”, finanțat prin Programul IPA Interreg CBC Romania-Serbia – RORS 15.

La eveniment au fost prezenți directorul general al A.N.„Apele Române”, Victor Sandu, directorul Administrației Bazinale deApă, Titu Bojin, iar invitat special a fost ministrul Apelor și Pădurilor, IoanDeneș. Din partea autorităților publice locale a participat președinteleConsiliului Județean Timiș, Călin-Ionel Dobra, iar din partea Republicii Serbiaa  participat Consulul General alRepublicii Serbia la Timișoara, Vladan Tadic.

Contractul de bază, “Proiectare și execuție lucrări depunere în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român a fost semnat între reprezentantul AdministrațieiBazinale de Apă Banat și reprezentanții firmelor care au câștigat licitațiacontractului pentru proiectare și execuție în valoare de 5,65 milioane de euroși contractul pentru dirigenția de șantier în valoare de aproximativ 87 de miide euro(sumele includ TVA).

Lucrările de punere în siguranță a Nodului HidrotehnicSanmihaiu Român însemnă reabilitarea barajului stăvilar și a ecluzei, inclusivmontajul utilajelor și a echipamentelor hidromecanice. Derularea execuțieilucrărilor va începe imediat ce vor fi achiziționate o dragă multifuncționalăși două barje.

Execuția va debuta cu predarea de amplasament, organizareade șantier, proiectarea primordială a lucrărilor la barajul stăvilar ,proiectarea și comandarea echipamentelor hidromecanice și a pieselor înglobate,astfel încât în anul 2019 să fie realizate în proporție de cca.75% lucrările labaraj , urmând ca în anul 2020 și în prima parte a anului 2021 să se continueși să fie finalizate lucrările finanțate în cadrul prezentului contract definanțare.

Vă reamintim că valoarea totală a proiectului “Reabilitarea  infrastructuriide navigație a Canalului Bega” are o valoare de 13.877.987 euro (TVA inclus),din care 85% reprezintă finanțare UE, sumă alocată României și Serbiei, prinprogramul IPA.   Parteneri în cadrulacestui proiect sunt: Administrația Bazinală de Apă  Banat – lider proiect- buget total eligibil6.929.795 euro, Consiliul Județean Timiş – partener proiect  – buget total eligibil 125.538.00 euro, SecretariatulProvincial pentru Cooperare Interregională și Administrație Regională –partener proiect (Serbia) – buget total eligibil 129.150, 00 euro, pecum și VDPVode Vojvodine – partener proiect (Serbia) – buget total eligibil 6.666.204,16euro.                                    

Lucrările la Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român se vorfinaliza până în august 2021.

Proiectul  reprezintă o provocare importantă atât pentru comunitatea română, cât și pentru cea sârbească, și are drept scop cooperarea comercială și economică a zonelor adiacente Timișoarei și Zrenjaninului prin dezvoltarea legăturilor de transport și a turismului între aceste zone.