21 Martie – Ziua Internațională a Pădurilor

Ziua Internaționalăa Pădurilor a fost marcată joi, 21 martie, la Biblioteca Academiei Române,printr-un simpozion internațional dedicat pădurilor și educației forestiere,organizat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Federația Sindicatelor dinSilvicultură ”Silva”, Confederația ”Consilva” și Confederația Sindicală Națională”Meridian”.

            La eveniment au participat ministrulapelor și pădurilor, Ioan Deneș, directorul general al Regiei Naționale aPădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, președintele Comisiei pentruAgricultură, Silvicultură și Industrie Alimentară din Camera Deputaților, AlexandruStănescu, liderii de sindicat din silvicultură, Silviu Geană și MarianStoicescu, președintele Asociației Administratorilor de Păduri, Adrian Crețu,președintele Federației Sindicatelor din Ocoalele Silvice Private „Carpatisa”,Vasile Alexa.

Deasemenea, la simpozionul ”Pădurile șiEducația. Activitatea silvicultorilor în dezvoltarea și apărarea pădurilor –mijloc de educare în spritu respectului față de pădure” au participat specialiștidin România, Ungaria și Turcia, profesori universitari, cercetători șireprezentanți ai mediului academic, membri de sindicat și ai organizațiilorprofesionale, precum și specialiști în silvicultură și educație forestieră.

            În urmă cu șapte ani, OrganizațiaNațiunilor Unite a proclamat data de 21 martie drept Ziua Internațională aPădurilor pentru a atrage atenția asupra importanței pădurilor la nivel global.

            Tema din acest an este ”Pădurea șiEducația”, sub sloganul ”Să învățăm să iubim pădurile!” ONU subliniindimportanța educației forestiere și implicarea tinerei generații în cunoaștereași protejarea naturii.

            Pădurile acoperă o treime dinsuprafața terestră a planetei și au un rol important de protecție, economic șisocial. Pădurile au un rol crucial în stocarea emisiilor de dioxid de carbon șiatenuarea impactului încălzirii globale, sunt parte a unor ecosisteme complexe,fixează solul și filtrează aerul și apa.

Lanivel global, circa 1,6 miliarde de oameni depind de existența pădurilor.

RegiaNațională a Pădurilor – Romsilva, cel mai mare administrator de păduri dinRomânia, este implicată în numeroase programe de educație forestieră, prindirecțiile silvice și administrațiile parcurilor naționale și naturale, prin parteneriatecu unitățile școlare, activități teoretice și practice, precum acțiuni deîmpăduriri, unde elevii participă ca voluntari, precum și vizite tematice în pădurisau centre de vizitare.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează3,14 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48%din totalul pădurilor din România, din acestea, 2.471.053hectare, adică aproape 80%, dețin certificarea managementului forestier însistem internațional. 

BIROULDE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

București, 21.03.2018