Concluziile controlului dispus de directorul general al ANAR, Victor Sandu, în zona acumulării Colibița

îDirectorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, a dispus un control în zona Acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud, în urma unor informații apărute în spațiul public referitoare la posibile deversări de apă menajeră în apa lacului. În urma acțiunii de control desfășurată de reprezentanții Biroului Corp de control al ANAR, împreună cu inspectori de gospodărire a apelor detașați în regim de urgență din teritoriu, suntem în măsură să precizăm următoarele:

– În data de 07.03.2019 a fost identificată o conductă îngropată princare o societate comercială  evacua prinpompare ape uzate menajare din bazinul vidanjabil. Conducta a fost dezafectatăde către inspectorii aflați la fața locului și fapta constatată a fostsancționată contravențional, conform Legii Apelor 107/1996, cu o amendă învaloare de 40.000 lei.

– La circa 100 de metri în amonte de societatea sancționată s-aidentificat o altă conductă, dar prin care nu se evacua apă la datacontrolului, inspectorii procedând la blindarea acesteia. Totodată, au mai fostinspectate 13 obiective aparținând operatorilor economici  care, la data controlului, nu desfășurauactivități, nefiind posibilă identificarea de evacuări de ape uzate în lacul deacumulare Colibița.

– Conductele la care s-a făcut referire într-un reportaj difuzat de unpost TV au fost identificate, dar pe acestea nu existau scurgeri de apă. Înurma verificării la fața locului s-a constatat că acestea sunt conducte dedrenaj realizate pentru consolidarea malului, iar operatorul economic care îșidesfășoară activitatea în zonă  are actde reglementare în acest sens.

– În data de 08.03.2019 o altă societate comercială a fost sancționatăcontravențional cu 80.000 de lei, pentru instalarea unei conducte fără act dereglementare. De asemenea, s-a dispus dezafectarea, în maximum 48 de ore, aconductei amplasate în cuveta lacului fără avizul de gospodărire a apelor șiprezentarea dovezii de îndeplinire a măsurii la Sistemul de Gospodărire aApelor Bistrița Năsăud.

– Tot în  data de 08.03.2019,verificându-se la pas malurile acumulării, au fost identificate 4 conducte princare la data controlului nu se evacua apă. În urma verificării, s-a constatatcă acestea aparțin unor case de vacanță care la dată inspecției nu eraulocuite. Conductele au fost blindate de inspectori.

– În cadrul acțiunii de verificare a malurilor acumulării Colibița nuau fost identificate garduri pe zona de protecție a acesteia, operatoriieconomici inspectați fiind atentionați să mențină permanent limita impusă.Totodată, s-a realizat o filmare aeriană cu drona care confimă faptul că ladata verificării nu existau și alte conducte prin care să se evacueze apeuzate.

Referitor la activitatea decontrol desfășurată de către SGA Bistrița-Năsăud în arealul Acumulării Colibițas-a constatat că în perioada 2016-2018 au fost încheiate 71 de PVC (proceseverbale de control) și s-au aplicat 6 amenzi contravenționale în valoare de180.000 de lei(trei operatori economici și trei persoane fizice). 

Totodată, raportul de control conține și unele propuneri de măsuriastfel încât, pe viitor, să se diminueze riscul apariției altor încălcări alelegislației în domeniu gospodăririi apelor. Aceste propuneri sunt:

1.   Efectuarea de acțiuni comuneîmpreună cu reprezentații Gărzii de Mediu și Direcția de Sănătate Publică învederea identificării și aplicarii măsurilor legale față de operatoriieconomici/persoane fizice care deversează ape neepurate în Acumularea Colibițasau care nu respectă condițiile impuse prin actele de reglementare;

2.   Constituirea unei comisiipentru monitorizarea permanentă a zonei riverane acumulării Colibița;

3.   SGA Bistrița-Năsăud vainventaria toate proprietățile riverane lacului Colibița și va monitoriza toțioperatorii sub aspectul deversărilor de ape pluviale sau uzate în cuvetalacului;

4.   Reluarea acțiunilor deinspecție și control în sezonul turistic, împreună cu inspectorii degospodărire a apelor;

5.   Efectuarea unui controltematic la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud și la InspecțiaBazinală de Apă Someș-Tisa;

6.   Emiterea unor legitimațiispeciale de control pentru toți inspectorii de gospodărire a apelor, cu dreptulde a aplica sancțiuni contravenționale pe întreg teritoriul României.

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, l-a informat pe ministrulApelor și Pădurilor, Ioan Deneș, cu privire la măsurile și concluziileraportului de control, iar în perioada următoare vor fi luate deciziile care seimpun.

De asemenea, menționăm faptul că în perioada următoare controale deacest gen vor fi efectuate și în arealul altor acumulări situate în zone cupotențial turistic, dar nu numai, astfel încât să fie depistate și eliminateeventuale deversări neautorizate, similare cu cele de la Colibiția, aduse înatenția publică de mass-media.