19 Martie 2019 - ZIUA MONDIALĂ A APEI

Sub sloganul ”APĂ PENTRU TOŢI, NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ”19 Martie 2019 – ZIUA MONDIALĂ A APEI , Administraţia Naţională „Apele Române” organizează un Simpozion care va cuprinde discursuri și prezentări tehnice susţinute de reprezentanţi marcanţi ai autorităţii publice centrale, ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” și ai mediului universitar.

Evenimentul din acestan are tematica generală:

„APĂ PENTRU TOȚI. NU LĂSĂM PE NIMENI ÎNURMĂ”

Simpozionul se va desfăşura marţi, 19martie 2019, în Bucureşti, începând cu ora 09.30, în Amfiteatrul „Ion Heliade –Rădulescu” al Academiei Române (Calea Victoriei nr.125, sector 1).

Agenda evenimentului:

09.30 – 10.00 –  Primirea invitaților

10.00 –14.00 –  Desfăşurarea lucrărilor

 1. Cuvânt de deschidere, Domnul prof. dr. ing. Dan STEMATIU –Moderator;
 2. Mesajul Domnului Ministru Ioan DENEȘ, Ministerul Apelorși Pădurilor;
 3. Mesajul Doamnei Prim-ministru Viorica DĂNCILĂ, susținutde către doamna Ramona Ioana Bruynsells, Consilier de Stat al prim-ministrului,responsabil pentru mediul de afaceri, Guvernul României;
 4. Mesajul Domnului Președinte Ion ILIESCU;
 5. Mesajul Domnului Director General Victor SANDU,Administrația Națională ”Apele Române”;
 6. Mesajul Domnului Academician Ioan – Aurel POP, PreședinteAcademia Română;
 7. Mesajul Domnului prof. dr. ing. Valeriu TABĂRĂ, PreședinteAcademia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”;

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

 • Implementarea politicilor și a strategiilor din domeniul gospodăririiapelor la nivel național, Director General Adjunct Dorel-Marcel DUME,Administrația Națională ”Apele Române”;
 • Amenajările hidrotehnice şi apa pentru populaţie,Director Altan ABDULAMIT, Ministerul Apelor și Pădurilor;
 • Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare – ansambluriunitare, Director Gheorghe CONSTANTIN, Ministerul Apelor și Pădurilor;
 • Contribuții prin proiecte cu finanțare europeană ladezvoltarea activităților din domeniul gospodăririi apelor, Director GeneralSimona Olimpia NEGRU, Ministerul Apelor și Pădurilor;
 • Hidroenergia și alimentarea cu apă a populației, Domnulprof. dr. ing. Dan STEMATIU, Academia de Ştiinţe Tehnice din România;
 • DomnulIoan JELEV, vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”;
 • Discuţii, întrebări.

Încheierea evenimentului omagial