Lucrări în regim de urgenţă pentru stoparea eroziunilor pe râul Siret în zona localităţilor Şendreni şi Şerbeştii Vechi, din judeţul Galaţi

La dispoziția Ministerului Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, au început lucrările, din surse proprii, la două investiții importante din judeţul Galaţi:
„Amenajarea râului Siret în localitatea Şendreni etapa I” şi „Amenajarea râului Siret în localitatea Şerbeştii Vechi”. Valoarea lucrării din localitatea Şendreni este de 4.724.000 lei, iar a celei din localitatea Şerbeştii Vechi, comuna Şendreni este de 2.918.000 lei.
Fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în bazinul hidrografic al râului Siret, în perioada iunie-iulie 2018, au condus la formarea de viituri care au determinat evacuarea din acumulările Călimăneşti și Movileni aflate în administrarea S.C. Hidroelectrica a unor debite maxime de 2.600 mc/secundă.
În zona comunei Şendreni, amplasată aval de confluențele râurilor Putna și Râmnicu Sărat, geomorfologia albiei râului Siret a favorizat depuneri masive de material aluvionar formându-se un grind (depunere) pe malul drept şi dezvoltarea periculoasă a unei eroziuni pe malul stâng care, în situația actuală, pune în pericol două obiective însemnate:
– Calea ferată electrificată care asigură legătura între municipiile Tecuci și Galați;
– Stația de pompare apă Bărboşi – unitate importantă a infrastructurii principale din sistemul de irigații Câmpia Covurlui, județul Galați.
Monitorizarea evoluției eroziunii de mal produsă în zona comunei Șendreni a fost efectuată de personalul de specialitate din cadrul S.G.A. Galați, prin măsurători,constatându-se, în luna octombrie 2018, faptul că distanţa dintre cursul de apă Siret şi linia căii ferate Galaţi-Tecuci este de 30 metri, faţă de 60 de metri cât era în luna iunie a acestui an. Totodată, s-a constatat că depunerea materialului aluvionar pe malul drept a avut o evoluție rapidă, favorizând astfel concentrarea forțelor hidrodinamice spre malul stâng cu efect de accelerare a evoluției erozionale, viteza de dezvoltare a eroziunii fiind favorizată și de natura nisipoasă a malului.
Investiţia „Amenajarea râului Siret în localitatea Şendreni, judeţul Galaţi” se execută pe o lungime de 200 metri, într-o primă etapă, iar lucrarea „Amenajarea râului Siret în localitatea Şerbeştii Vechi din judeţul Galaţi” se realizează pe o lungime de 120 metri. Cele două investiţii vor fi încheiate până la finalul acestui an.
De asemenea, A.B.A Prut-Bârlad face demersuri pentru promovarea în regim de urgenţă a etapeia-II-a a obiectivului de investiţii „Amenajarea râului Siret în localitatea Şendreni”, pentru a continua lucrările de stopare a eroziunii de mal pe încă o lungime de 216 metri, astfel încât să se realizeze închiderea acestui punct critic.

Direcția de Comunicare

Be the first to comment

Leave a Reply